มอบน้ำแร่เอมสตาร์

0
464

เมื่อวันอังคารที่ 20 พย. 2561 บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด โดย ทญ.ลพา วัชรศรีโรจน์ ประธานผู้ก่อตั้ง และ นายแพทย์พนินทร์ ชนเลอเกียรติ์ กรรมการผู้จัดการ ได้มอบน้ำแร่เอมสตาร์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการออกค่ายลาดกระบังรวมพลังหารสอง ของนิสิตนักศึกษาชมรมอนุรักษ์พลังงานหารสอง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง