มอบน้ำแร่เอมสตาร์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการออกค่ายพัฒนาตนเอง

0
190

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด โดยนายอลงกรณ์ วีระนนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้มอบน้ำแร่เอมสตาร์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการออกค่ายพัฒนาตนเองและอนุรักษ์ธรรมชาติของสโมสรนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย