ฟิลลิปประกันชีวิต มอบความห่วงใยผ่าน “ถุงมีสติ” ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564  

0
241

นางชีวินา เพ็ชรถนอม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท ฟิล    ลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ส่งมอบ ถุงมีสติ ให้กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ในกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบซึ่งบริษัทฯ ให้การสนับสนุน  “ถุงมีสติ” เพื่อมอบแก่ประชาชนผู้ใช้บริการด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ในโครงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564  ณ สำนักงานใหญ่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (จตุจักร)