ฟิลลิปประกันชีวิต ตอบโจทย์มิลเลี่ยนแนร์ ชู “แฮปปี้ เวลธ์ตี้ 90/6” สร้างสินทรัพย์สู่อนาคต

0
783

     บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจภายใต้การบริหารโดยกลุ่มฟิลลิปแคปปิตอล ประเทศสิงคโปร์  ให้บริการด้านการเงินและประกันชีวิตที่มีความแข็งแกร่งทางการเงินส่งต่อแบบประกันชีวิต “แฮปปี้ เวลธ์ตี้ 90/6” ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการลงทุนในสินทรัพย์ ให้ผลตอบแทนสูงสุดถึง 973%  อีกทั้งมีสภาพคล่องทางการเงินสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ตามความต้องการ  โดยกรมธรรม์นี้เหมาะแก่ผู้ที่ต้องการสร้างความมั่นคงในอนาคตด้วยแผนประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองชีวิตสูงถึง 200% และนักลงทุนรุ่นใหม่ที่ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตที่ดี

     ชวลิต ทองรมย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส-ฝ่ายขาย CAO กล่าวว่า ปัจจุบันกลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่ หรือเรียกว่ากลุ่มมิลเลี่ยนแนร์ (Gen M)  ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2532 – 2538  คิดเป็น 14% ของประชากรในประเทศไทย  กล่าวได้ว่าเป็นกลุ่มคนที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนตั้งแต่อายุยังน้อย  เพราะเห็นว่าเวลาเป็นปัจจัยสำคัญอย่างมากกับความสำเร็จในอนาคต จึงเริ่มลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ อาทิ บ้าน คอนโดมิเนียม  หน่วยลงทุน กองทุนรวม หรือกรมธรรม์ประกันชีวิต เป็นต้น  โดยสามารถเพิ่มมูลค่าไปตามกาลเวลา รวมถึงคำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งเป็นเครื่องมือสู่อิสรภาพทางการเงิน เพื่อบั้นปลายชีวิตที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ล่าสุดภายใต้ชื่อ

     “แฮปปี้ เวลธ์ตี้  90/6”  ชนิดไม่มีเงินปันผล ซึ่งเป็นสินทรัพย์ในรูปแบบประกันชีวิต เพื่อตอบโจทย์ไลฟสไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่กำลังวางแผนการลงทุนในระยะยาวแต่ชำระระยะสั้น โดยรับเงินคืนระหว่างปี จำนวน  2.25% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึงสิ้นปีที่ผู้เอาประกันมีอายุครบ 50 ปี และเมื่อครบอายุ 51 ปียังรับเงินทุกปี เริ่มต้นที่ 10% และเพิ่มขึ้นปีละ 0.5% ซึ่งได้รับผลตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวมสูงสุดถึง 973%  ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หากเริ่มปีกรมธรรม์ตั้งแต่แรกเกิดจนครบสัญญา ณ ปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 90 ปี เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนที่สูง ซึ่งเป็นจุดเด่นของ แฮปปี้ เวลธ์ตี้  90/6

อีกทั้งยังสามารถรองรับสถาณการณ์ที่ไม่คาดคิดด้วยคุ้มครองยาวนานถึงอายุ 90 ปี จ่ายเบี้ยประกันเพียง 6 ปีแรก หากในกรณีเสียชีวิตจะได้รับความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 200% ของเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย หรือเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด (ไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม) แล้วแต่จำนวนใดมากกว่าจนถึงอายุ 90 ปี ตลอดจนเป็นสินทรัพย์ที่เปรียบเสมือนเงินสดในยามจำเป็น  และเป็นมรดกจากรุ่นสู่รุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ บริษัทฯ คาดว่าแฮปปี้ เวลธ์ตี้  90/6 จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีเป้าหมายการลงทุนเพื่อความมั่นคงในชีวิต  กล่าวได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารจัดการสินทรัพย์ได้ในหลายมิติ และรองรับความเสี่ยงในชีวิตได้เป็นอย่างดี ชวลิต กล่าวทิ้งท้าย

อย่างไรก็ตามฟิลลิปประกันชีวิต พร้อมให้บริการลูกค้าด้วยสำนักงานที่ครอบคลุมทั่วประเทศไทยและโรงพยาบาลในเครือข่ายซึ่งพร้อมดูแลนักลงทุนยุคใหม่ที่ต้องการชีวิตที่มั่นคงอย่างมีระดับ สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่            โทร. 0 2022 5000 หรือดูได้ที่  www.philliplife.com