พูดสร้างแรงบันดาลใจ

0
442

นายเชาวน์วัศ เรืองกิจตระการ ผู้จัดการฝ่ายขยายงานภูมิภาค 47 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดกิจกรรม Inspiring Talk (พูดสร้างแรงบันดาลใจ) ภายใต้หัวข้อ “ให้รักดูแลชีวิต” มุ่งปลูกจิตสำนึกและทัศนคติเชิงบวกให้กับนักเรียน ผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวและประสบการณ์จริง เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของความรัก ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา