พิธีเปิด การประชุมวิชาการระดับชาติ “รางวัลศรีสังวาลย์” จัดโดย กองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข

0
488

นายแพทย์ ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข (ที่4จากขวา) ให้เกียรติเป็นประธาน และปาฐกถาพิเศษ “มุมมองผู้บริหารกับการเพิ่มคุณค่าพยาบาลไทย” พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ “รางวัลศรีสังวาลย์” ผลงานดี วิชาการเด่น สมคุณค่าพยาบาลไทย ครั้งที่3 : การดูแลผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล จัดโดย กองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเผยแพร่ประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลศรีสังวาลย์ประจำปี พุทธศักราช 2561 โดยมีผู้บริหารระดับสูงให้เกียรติร่วมพิธีเปิดงาน : นายแพทย์ ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ที่3จากขวา) , ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ผู้อำนวยการกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข (ที่4จากซ้าย) , อาจารย์ชุติกาญจน์ หฤทัย รองผู้อำนวยการกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข (ที่3จากซ้าย) , อาจารย์ศิริมา ลีละวงศ์ รองผู้อำนวยการกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข (ที่2จากซ้าย) พร้อมด้วย ผู้บริหาร และนักวิชาการพยาบาล กองการพยาบาล ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น ๕ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ (24 เมษายน 2562)