พิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการการกุศล “Thais as One 2018 “Give to Live – ให้เพื่อชีวิต”

0
1658

          

     

สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) ร่วมกับ สมาคมผู้จัดการและเจ้าของสำนักงานตัวแทนประกันชีวิต (GAMA THAILAND) และ สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านการเงินขั้นสูง (MDRT THAILAND) รวมพลังเป็นหนึ่ง จัดงานสัมมนาวิชาการการกุศล Thais as One 2018  “Give to Live – ให้เพื่อชีวิต” อย่างยิ่งใหญ่  เพื่อนำรายได้ทั้งหมดหลังจากหักค่าใช้จ่าย ไปจัดซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต มอบให้กับโรงพยาบาลบ้านหลวง .น่าน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิพล  ทวีชัยการ  เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกล่าวเปิดงานและให้โอวาท พร้อมด้วย นางบงกช บวรฤกษ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) นายกฤษณ์ ปิติมานะอารี นายกสมาคมผู้จัดการและเจ้าของสำนักงานตัวแทนประกันชีวิต (GAMA THAILAND) และ นายวัชระ อินทรชาติ ประธาน MDRT Thailand ร่วมทำพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยมีตัวแทนประกันชีวิต , ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันชีวิต และเจ้าหน้าที่องค์กรภาครัฐ เข้าร่วมงานสัมมนา ทั้งสิ้น 3,000 คน