พิธีทอดผ้าจุลกฐินสามัคคี รีไซเคิล

0
1207

นางเพ็ญศรี เลิศกรประดิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้แทน บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีทอดผ้าจุลกฐินสามัคคี รีไซเคิล เพื่อรวบรวมทุนทรัพย์สำหรับสร้างอาคารเรียนพระไตรปิฎก สถาบันโพธิยาลัย และสร้างอาคารเรียนรู้การจัดการขยะ ซึ่งบริษัทฯ ร่วมกับวัดจากแดง จัดกิจกรรม “ทิ้งได้บุญ” ภายใต้โครงการ “ไทยประกันชีวิตรักษ์โลก” เพื่อรณรงค์ลดการใช้วัสดุที่ทำจากพลาสติกและคัดแยกขยะพลาสติก โอกาสนี้ บริษัทฯ ได้ถวายปัจจัย พร้อมมอบร่มสนามและน้ำดื่ม สำหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของวัด ณ วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ