“พาณิชย์” ชี้โอกาสทองดันอาหารฮาลาลใน USA

0
578

“พาณิชย์”แนะผู้ผลิตสินค้าอาหารไทยผลักดันอาหารฮาลาลเจาะตลาดผู้บริโภคชาวมุสลิมในสหรัฐฯ ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เผยล่าสุดมีการคาดการณ์ว่าจำนวนประชากรมีถึง 3.45 ล้านคน และจะเพิ่มเป็น 8.1 ล้านคนในปี 2593 “จันทิรา”เผยมีแผนผลักดันการส่งออกอาหารฮาลาลเต็มที่ เน้นเจาะประเทศที่มีชาวมุสลิม พร้อมเพิ่มช่องทางการค้าขายผ่านออนไลน์

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้รับรายงานจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก ถึงแนวโน้มจำนวนประชากรชาวมุสลิมในตลาดสหรัฐฯ ที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นและโอกาสสำหรับการส่งออกสินค้าอาหารฮาลาล ของไทยในสหรัฐฯ โดยล่าสุดศูนย์วิจัย Pew Research Center ได้ทำการประเมินว่าในปี 2560 จะมีจำนวนประชากรชาวมุสลิมทุกวัยที่อาศัยอยู่ในสหรัฐฯ ประมาณ 3.45 ล้านคน หรือคิดเป็น 1.1% ของจำนวนประชากรทั้งหมดของสหรัฐฯ ที่มีประมาณ 325 ล้านคน

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยฯ ยังประเมินอีกว่า ภายในปี 2583 ชาวมุสลิมจะแซงหน้าจำนวนประชากรชาวยิวในสหรัฐฯ มาเป็นกลุ่มศาสนาอันดับ 2 ของสหรัฐฯ รองจากชาวคริสเตียน และคาดว่าภายในปี 2593 จำนวนประชากรอเมริกัน-มุสลิม จะมีจำนวนถึง 8.1 ล้านคน หรือคิดเป็น 2.1% ของจำนวนประชากรทั้งหมดในสหรัฐฯ

“จากการขยายตัวของประชากรชาวมุสลิมดังกล่าว ทำให้เป็นโอกาสดีสำหรับการส่งออกอาหารฮาลาลของไทยเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ เพื่อป้อนตลาดผู้บริโภคชาวมุสลิมที่เป็นกลุ่มที่เคร่งครัดศาสนา และเคร่งครัดในการบริโภคอาหารที่ต้องถูกสุขลักษณะตามหลักศาสนา และผู้ผลิตไทยเองก็ถือว่ามีขีดความสามารถในการผลิตอาหารฮาลาลอยู่แล้ว หากศึกษาตลาดให้ดี ก็มีโอกาสที่จะขยายการส่งออกสินค้าในกลุ่มนี้ได้เพิ่มขึ้น”นางจันทิรากล่าว

นางจันทิรากล่าวเสริมอีกว่า สินค้าอาหารฮาลาล ถือเป็นหนึ่งในสินค้าเป้าหมายของที่กรมฯ มีแผนที่จะผลักดันเพื่อเพิ่มยอดการส่งออก เพราะตลาดผู้บริโภคชาวมุสลิม เป็นตลาดที่ใหญ่มาก โดยมีตลาดเป้าหมายสำคัญที่กรมฯ มีแผนที่จะผลักดันเข้าสู่ตลาด เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อิหร่าน ซาอุดิอารเบีย ปากีสถาน และสหรัฐฯ เป็นต้น ซึ่งตลาดเหล่านี้ จะมีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและแนะนำสินค้าไทย เพื่อสร้างการรู้จักและกระตุ้นให้มีการบริโภคสินค้าไทยเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะผลักดันให้มีการจำหน่ายอาหารฮาลาลผ่านช่องทางออนไลน์ โดยร่วมมือกับแพลตฟอร์มค้าออนไลน์ของประเทศเป้าหมาย เพื่อนำสินค้าอาหารฮาลาลไทยเข้าไปจำหน่าย ซึ่งมั่นใจว่าจะช่วยขยายตลาดส่งออกอาหารฮาลาลของไทยได้เพิ่มขึ้น

สำหรับสถิติการส่งออกของไทยไปยังตลาดโลกปี 2560 รวมทุกสินค้ามีมูลค่า 8,008,374 ล้านบาท ส่งออกไปยังตลาดหลักได้แก่ อันดับ1.จีน 2.สหรัฐฯ 3.ญี่ปุ่น 4.ฮ่องกง 5.เวียดนาม ทั้งนี้ตลาดสหรัฐฯ มีความสำคัญเป็นสำคัญอันดับ 2 รองจากจีน โดยมูลค่าส่งออกทุกสินค้าไปยังสหรัฐฯ สูงถึง 897,666 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.5% จากปี 2559 โดยสินค้าส่งออกของไทยส่วนหนึ่งเป็นสินค้าอาหาร ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป(33,603 ล้านบาท), ผลไม้กระป๋องและแปรรูป(23,307 ล้านบาท), ข้าว(13,368 ล้านบาท),
กุ้งสด/แช่เย็น/แช่แข็ง(13,151 ล้านบาท) เป็นต้น