“พาณิชย์” ชี้ช่องเจาะตลาดกลุ่มรักสุขภาพในออสเตรเลีย สายเปย์เน้นสินค้าดีมีคุณภาพ

0
1109

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ แนะผู้ส่งออกไทยใช้สื่อโซเซียลมีเดียโปรโมตสินค้าไทยเจาะตลาดผู้บริโภคกลุ่ม Millennial และกลุ่ม Generation Z ในออสเตรเลีย ที่มีอยู่ถึง 4.2 ล้านคน หลังพบเป็นกลุ่มที่รับรู้ข่าวผ่านสื่อดิจิทัล ทั้งเฟซบุ๊ก ยูทูป ส่วนสินค้าที่มีโอกาส ต้องเน้นสินค้าที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยเฉพาะอาหารมังสวิรัติและสินค้าออร์แกนิก

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครซิดนีย์ ได้รายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มการบริโภคสินค้าของชาวออสเตรเลียในปี 2561 มายังกรมฯ โดยพบว่ากลุ่มผู้บริโภค Millennial และกลุ่ม Generation Z ที่มีอายุระหว่าง 18-35 ปี ซึ่งมีประมาณ 4.2 ล้านคน ของจำนวนประชากรออสเตรเลียทั้งหมด เป็นกลุ่มที่มีสื่อดิจิทัลเป็นกลไกขับเคลื่อนและมีอิทธิพลต่อแนวโน้มการบริโภคสินค้าและบริการมากที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากผู้บริโภคกลุ่มดังกล่าว เป็นกลุ่มที่มีการใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการมากกว่ากลุ่มอื่น และต้องการความสะดวกสบาย แต่ไม่ต้องการสินค้าแช่แข็งหรืออาหารสำเร็จรูป

“กลุ่มคนเหล่านี้ นิยมติดตามข่าวสารผ่านสื่อโซเซียลมีเดีย ทั้งเฟซบุ๊ก และยูทูป การโปรโมตสินค้าไทย ก็ควรจะใช้ช่องทางผ่านสื่อโซเซียลมีเดีย ซึ่งเข้าถึงคนกลุ่มนี้ได้โดยตรง ขณะเดียวกัน ยังเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคชาวออสเตรเลียที่มีประมาณ 15 ล้านคน ที่มีอายุระหว่าง 25-39 ปี ที่นิยมรับข่าวสารผ่านสื่อโซเซียลมีเดียด้วย”นางจันทิรากล่าว

นางจันทิรากล่าวว่า สำหรับโอกาสของสินค้าไทยในตลาดออสเตรเลีย ผลการสำรวจของ Nielson พบว่า ชาวออสเตรเลียมากกว่าครึ่ง พยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา จำนวนชาวออสเตรเลียที่บริโภคอาหารมังสวิรัติ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นถึง 28% และในจำนวนนี้ 11% นิยมเลือกซื้อสินค้าอาหารสดหรือแช่เย็น 15% เลือกซื้อสินค้าอาหารออร์แกนิก

ทั้งนี้ จากแนวโน้มดังกล่าว กรมฯ มองว่า เป็นโอกาสสำหรับผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าผัก ผลไม้ และสินค้าออร์แกนิกของไทย ที่จะทำการขยายตลาดส่งออกไปยังออสเตรเลีย เพื่อป้อนความต้องการของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น เพราะผู้บริโภคยอมจ่ายในราคาที่แพงขึ้น หากเป็นสินค้าที่ดี มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย และเป็นสินค้าที่ช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม

จากข้อมูลสถิติการค้า ปี 2560 ไทยส่งออกไปยังออสเตรเลีย สูงเป็นอันดับ 6 รองจาก จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ฮ่องกง และเวียดนาม โดยการค้าระหว่างไทย – ออสเตรเลีย ปี 2560 มีมูลค่ารวม 506,959 ล้านบาท เป็นมูลค่าส่งออกไปยังออสเตรเลีย 355,297 ล้านบาท และนำเข้า 151,662 ล้านบาท ซึ่งไทยได้เปรียบดุลการค้า 203,635 ล้านบาท และตัวเลขการค้า 3 เดือนแรก(ม.ค.-มี.ค.)ของปี 2561 ไทยส่งออกไปยังออสเตรเลีย มีมูลค่า 89,080 ล้านบาท และนำเข้า 39,716 ล้านบาท