พาณิชย์เปิดตัวเว็บไซต์Thaitrade.comโฉมใหม่ เตรียมดันเป็นแฟลตฟอร์มขายออนไลน์ของประเทศ

0
1089

กระทรวงพาณิชย์เปิดตัวเว็บไซต์ Thaitrade.comโฉมใหม่อย่างยิ่งใหญ่ เตรียมผลักดันให้เป็นศูนย์กลางการค้าออนไลน์ของประเทศ คาดว่าจะสามารถสนับสนุนผู้ประกอบการไทยได้ครอบคลุมทั้งขายในประเทศและส่งออกระหว่างประเทศ พร้อมช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเกษตรกรและ e-Marketplace ต่างๆของไทยในด้านการค้าออนไลน์อย่างครบวงจรโดยได้รับเกียรติจาก ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ชั้น 22โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์

ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “ภาครัฐเล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ e-Commerce และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการเพิ่มมูลค่าทางการค้า ซึ่งจะนำไปสู่มิติใหม่แห่งการขายสินค้าที่จะต้องอาศัยความรวดเร็วและต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้เป็นข้อได้เปรียบของภาคธุรกิจรายย่อยในการแสวงหาช่องทางทำการตลาดใหม่ๆ ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินการของรัฐบาลที่พยายามผลักดันให้ “คนตัวเล็ก”อย่างMSMEs และเกษตรกรให้มีโอกาสที่เข้าถึงตลาดผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือและมีความพร้อมในการสนับสนุนการค้าออนไลน์ในทุกมิติด้วยการเปิดตัวเว็บไซต์ Thaitrade.com โฉมใหม่ ในฐานะการเป็นศูนย์กลางการค้าออนไลน์ของประเทศหรือNational e-Marketplace Platformเพื่อยกระดับการค้าออนไลน์ของไทยทั้งระบบอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งส่งเสริมการซื้อขายสินค้าและบริการครอบคลุมรูปแบบB2B2C ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอย่างครบวงจร

นอกจากนี้ เว็บไซต์ Thaitrade.com จะไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือในการผลักดันเศรษฐกิจในด้านการค้าออนไลน์ของไทย แต่จะเป็นแหล่งขุมทรัพย์ด้านข้อมูลด้านการซื้อขายสินค้า พร้อมรองรับการเติบโตของยุค
Big Data ซึ่งรัฐบาลเชื่อมั่นว่า ข้อมูลด้านการค้าออนไลน์ของประเทศจะสามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ในการผลักดันนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศได้ โดยรัฐบาลเตรียมพร้อมให้ Thaitrade.com เป็นประตูเชื่อมสินค้าไทย (Gateway)ที่จะเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจของไทยสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากe-Commerce ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งภาครัฐจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบูรณาการการทำงานระหว่างกันในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ประกอบการ และผนึกกำลังกับภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคธุรกิจ ภาคการเงิน และ
ภาคการขนส่ง เพื่อร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งให้กับวงการe-Commerce ไทย ซึ่งจะสามารถช่วยผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการรายย่อยเกษตรกรและe-Marketplace ต่างๆของไทยในการรับมือกับการเข้ามาของแพลตฟอร์มต่างชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม”

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยว่า“ในงานนี้ กระทรวงพาณิชย์เปิดตัวบริการใหม่ของเว็บไซต์ Thaitrade.com โดยใช้ชื่อว่า “ThaitradeShop ช้อปครบจบในคลิกเดียว”ซึ่งเป็นบริการส่งเสริมการขายในรูปแบบ B2C (Business to Consumer) ภายในประเทศ โดยมีการรวบรวมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยรายย่อย มาให้ผู้ซื้อได้เลือกสรรโดยตรง มีระบบรองรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิตทุกธนาคาร และระบบเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในไทยหลากหลายบริษัท นอกจากนี้ภายในเว็บไซต์ยังมีการเปิดให้e-Marketplace ต่างๆ ของไทยเข้ามาเชื่อมต่อระบบและแสดงผลในลักษณะFeaturedStore เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถค้นหาสินค้าจากหลายแฟลตฟอร์มได้ภายในคลิกเดียว โดยภายในงานได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรด้านe-Commerce ของไทยกว่า 20 บริษัทจากภาครัฐ ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องภาคการเงินและภาคการขนส่งสินค้าเพื่อส่งเสริมให้คนไทยขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสำหรับผู้ประกอบการไทยที่มีความพร้อมในการส่งออกสินค้าในต่างประเทศก็สามารถพัฒนาตัวเองและต่อยอดไปสู่เว็บไซต์ Thaitrade.comได้”

“นอกจากนี้ ทางกระทรวงพาณิชย์ได้พัฒนาThaitrade.com โฉมใหม่ ในส่วนของบริการส่งเสริมการค้าในรูปแบบ B2B (Business to Business) และ B2C (Business to Consumer)สำหรับตลาดต่างประเทศ เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นและมีการเพิ่มฟังก์ชั่นพิเศษอย่างe-Quotation ที่ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยประมวลผลอัตโนมัติซึ่ง Thaitrade.com ในภาพรวมก็จะเป็นแฟลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ที่ครบวงจรอย่างแท้จริงครอบคลุมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ”นายสนธิรัตน์ กล่าว

ทั้งนี้ เว็บไซต์ Thaitrade.com โฉมใหม่และบริการ ThaitradeShop ภายในประเทศพร้อมให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้ สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจขายสินค้าบนเว็บไซต์Thaitrade.com สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.thaitrade.com หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่DITP Call Center 1169 หรือโทร 02-507-7825 และที่ Facebook Fan page: Thaitrade Dot Com