พลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 123 สร้างบุญมหากุศล วันวิสาขบูชา

0
1332

คุณวิชชุดา ไตรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  พร้อมหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสา ทิพยประกันภัย จัดโครงการ “พลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 123”  วันวิสาขบูชา  สร้างบุญมหากุศล เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ พระครูสิทธิสังวร เจ้าคณะ 5 วัดราชสิทธารามราชวรวิหารและพระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พร้อมกันนี้ยังร่วมกันถวายปัจจัยบำรุง ศาสนสถาน ถวายภัตตาหารเพล และเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม โดยมีกัลยาณมิตรธรรม อาทิ   คุณฟอร์ด สบชัย ไกรยูรเสน ศิลปินนักร้อง  โปรเอ็ม  วุฐิ  อนุตรโชติกุล  โปรอิฐ   สีหเชษฐ์    สายฝน  โปรกอล์ฟรุ่นใหม่ชื่อดัง ร่วมพิธี ณ วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร