พฤกษา ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เลือกใช้ ปูนซีเมนต์ “อินทรีเพชร Easy Flow” ปูนซีเมนต์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

0
492

นายปิยะ ประยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจพฤกษา เรียลเอสเตทแวลู และนายธีรเดช เกิดสำอางค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจทาวน์เฮาส์ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ นายศิวะ มหาสันทนะ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายมนตรี นิธิกุล รองประธานอาวุโส สายงานการตลาดและงานขาย บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โดยพฤกษาเลือกใช้ปูนซีเมนต์อินทรีเพชร Easy Flowปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก  (Hydraulic Cement)ประเภท GU ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. 2594-2556  ที่ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต โดยพฤกษาจะนำไปใช้ในงานสร้างถนนของโครงการและที่จอดรถหน้าบ้าน  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม และลดโลกร้อน จึงมีแผนจะใช้ปูนซีเมนต์ดังกล่าวในโครงการของพฤกษา ซึ่งปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาโครงการนี้ เทียบเคียงได้กับปริมาณการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยการปลูกต้นไม้ทดแทนถึง 210,000 ต้น