พฤกษา จับมือ IBANK ลงนาม MOU จัดสินเชื่อสวัสดิการพนักงานวงเงินสูง พร้อมมอบส่วนลดบ้านราคาพิเศษแก่พนักงาน IBANK

0
764

นายปิยะ ประยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจพฤกษา เรียลเอสเตท แวลู บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และ นายอภิชาติ อรรฆย์ฐากูร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานธุรกิจรายย่อย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (IBANK) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการ “สินเชื่อสวัสดิการบริษัทพฤกษาและบริษัทในเครือ” ซึ่งเป็นการให้สินเชื่ออัตรากำไรพิเศษแก่พนักงานพฤกษา พร้อมมอบส่วนลดบ้านราคาพิเศษแก่พนักงาน IBANK ณ อาคาร เพิร์ล แบงก์ค็อก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561

นายปิยะ ประยงค์ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (IBANK) ในโครงการ “สินเชื่อสวัสดิการสำหรับพนักงานพฤกษาและบริษัทฯในเครือ” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการความร่วมมือที่พฤกษาใส่ใจ…และให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของพนักงานในองค์กรได้มีทางเลือกในการจัดการภาระค่าใช้จ่าย โดยโครงการดังกล่าวเป็นการให้สินเชื่ออัตรากำไรพิเศษแก่พนักงานพฤกษาและบริษัทในเครือ ซึ่งมีวงเงินสูง และระยะเวลาผ่อนชำระนาน มีประเภทสินเชื่อให้เลือกหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่ออเนกประสงค์ หรือสินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต โครงการนี้ถือเป็นหนึ่งในสวัสดิการดีๆ ที่บริษัทฯ จัดหาให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ สามารถส่งมอบบ้านและบริการที่ดีให้กับลูกค้าได้ต่อไป

พร้อมกันนี้ พฤกษายังมอบสิทธิพิเศษในการซื้อที่อยู่อาศัยในทุกโครงการของพฤกษาและสิทธิพิเศษในการสมัคร Pruksa Member เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ให้แก่พนักงานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและบริษัทที่เป็นลุกค้าของธนาคาร ภายใต้โครงการพันธมิตรพฤกษา ( B2B)  โดยปัจจุบันมีองค์กรที่เข้าร่วมเป็นพันธมิตรพฤกษาแล้วถึง 239 องค์กร รวมบริษัทในเครือได้ 1,242 องค์กร ซึ่งทั้งสองโครงการนี้เป็นความร่วมมือที่สร้างสรรค์ร่วมกันเพื่อพนักงาน

นายอภิชาติ อรรฆย์ฐากูร กล่าวเพิ่มเติมว่าการลงนามความร่วมมือกันครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเพิ่มทางเลือกสวัสดิการแก่พนักงานพฤกษาทั่วไปแล้ว พนักงานพฤกษาที่เป็นมุสลิมสามารถใช้บริการทางการเงินที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอีกด้วย โดยสินเชื่อและเงื่อนไขพิเศษภายใต้ MOU ได้แก่ สินเชื่อเพื่อซื้อ ไถ่ถอน ก่อสร้าง ซ่อมแซม และต่อเติมที่อยู่อาศัย ให้วงเงินสูงสุด 30 ล้านบาทต่อราย ผ่อนชำระได้นาน 35 ปี คิดอัตรากำไรเริ่มต้นที่ 1.59% ต่อปี สำหรับสินเชื่ออเนกประสงค์และรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตหรือสินเชื่อบุคคลจากสถาบันการเงินอื่น แบบมีหลักประกัน ให้วงเงินสูงสุด 10 ล้านบาทต่อราย ผ่อนนานสูงสุด 15 ปี และแบบไม่มีหลักประกันให้วงเงินสูงสุด 2.5 ล้านบาทต่อราย ผ่อนชำระได้นาน    10 ปี

สำหรับพนักงานธนาคารจะได้รับสิทธิพิเศษจากการซื้อที่อยู่อาศัยในทุกโครงการของพฤกษา ต้องถือว่าการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงานครั้งนี้เป็นการส่งมอบความสุขให้กับพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญขององค์กร เพื่อสร้างรากฐานที่ดีในชีวิตซึ่งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของธนาคารที่ต้องการให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ไอแบงก์ ได้เปิดให้บริการสินเชื่อสวัสดิการพนักงานมาตั้งแต่ปี 2552 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากหลายหน่วยงานในทุกภาคส่วน โดยปัจจุบันธนาคารมีลูกค้าทั้งที่เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน ที่ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจมาใช้บริการในโครงการสวัสดิการสินเชื่อสวัสดิการกับธนาคารเป็นจำนวน 600 หน่วยงาน”

*หมายเหตุ “อัตรากำไร/ผลตอบแทน ผลิตภัณฑ์ธนาคารมิใช่ดอกเบี้ยหรือเป็นคำเรียกแทนดอกเบี้ย แต่มาจากหลักการที่ใช้ในการทำธุรกรรมที่ถูกต้องตามหลักการอิสลาม”