พฤกษาใส่ใจสิ่งแวดล้อม ออกแบบคอนโดลดการใช้พลังงานตามมาตรฐาน BEC คว้าโล่ประกาศเกียรติคุณแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2562

0
821

พฤกษาคว้าโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2562 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จากผลงานการออกแบบคอนโดแบรนด์ The Tree ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินแบบอาคารและถูกรับรองให้เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานตามมาตรฐานการออกแบบอาคารด้านพลังงาน Building Energy Code ที่กระทรวงพลังงานได้กำหนดไว้ จำนวน 3 โครงการ คือ The Tree สุขุมวิท 71 – เอกมัย, The Tree จรัญ 30 อาคาร A และ B และ The Tree ลาดพร้าว 15 ซึ่งนอกจากจะช่วยลดการใช้พลังงานในอาคารแล้ว ลูกค้าที่อยู่อาศัยในคอนโด The Tree ยังได้รับอากาศบริสุทธิ์จากพื้นที่สีเขียวในโครงการอีกด้วย

โดยมี นายคุณปิยะ ประยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจพฤกษา เรียลเอสเตท – แวลู บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากนายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งรางวัลที่พฤกษาได้รับในครั้งนี้นับเป็นเครื่องการันตีถึงความใส่ใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Development ในด้าน HEART to EARTH อย่างเสมอมา และพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยในการมุ่งมั่นพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานของประเทศชาติสู่ความยั่งยืนต่อไป