พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต คว้ารางวัล 2018 Financial Insights Innovation Awards (FIIA) ครองแชมป์ผู้นำด้าน ‘Business Automation – Insurance RPA’ ระดับเอเชียแปซิฟิก

0
578

FIIA-2018_Prudential_Official_1040x1040

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“พรูเด็นเชียล ประเทศไทย”) ผู้ให้บริการด้านการประกันชีวิตชั้นนำในประเทศไทย ชนะเลิศรางวัล 2018Financial Insights Innovation Awards (FIIA) ประกาศผลในงาน Asian Financial Services Congress 2018ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งจัดโดย IDC Financial Insights  ที่ปรึกษาด้านการวิจัยด้านการตลาดชั้นนำ ในสาขา Asia’s Leader in Business Automation Excellence in Insurance RPA (รางวัลชนะเลิศด้านการนำกระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติมาใช้พัฒนาธุรกิจประกันภัย ระดับเอเชียแปซิฟิก) ทั้งนี้ การประกาศผลรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเชิดชูความสำเร็จของสถาบันการเงินต่างๆ ในการนำนวัตกรรมมาปรับใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย เป็นบริษัทประกันชีวิตจากประเทศไทยเพียงรายเดียว ท่ามกลางสถาบันการเงินชั้นนำทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลในปีนี้ จากโครงการ Process Excellence and Transformation ซึ่งมุ่งเน้นการยกระดับประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของกระบวนการทำงานขององค์กรตลอดทั้งระบบ รวมถึงการนำกระบวนการการทำงานแบบอัตโนมัติ (Robotic Process Automation – RPA) มาใช้ในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติการ สนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯ เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการคุณภาพ รวมทั้งการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เป็นไปตามปณิธานของบริษัทฯ ในการเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการให้ความสำคัญแก่ลูกค้าเป็นสำคัญ รวมถึงมุ่งมั่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านการประกันชีวิตที่สะดวก เข้าใจง่าย และตอบโจทย์ผู้บริโภค

“เรารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้จาก IDC ซึ่งช่วยตอกย้ำความพยายาม และความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการนำนวัตกรรมมาขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในองค์กรอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิผล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการคุณภาพแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติการเพื่อช่วยสร้างธุรกิจให้เติบโต และเพิ่มคุณค่าในทุกๆ ด้านแก่ลูกค้า และผู้ถือหุ้น” คุณอามัน โชวลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล ประเทศไทยกล่าว

รางวัลไฟแนนเชียล อินไซต์ อินโนเวชั่น อวอร์ดส์ (Financial Insights Innovation Awards – FIIA) เป็นรางวัลประจำปีที่ ไอดีซี ไฟแนนเชียล อินไซตส์ (IDC Financial Insights)  มอบให้แก่สถาบันการเงินชั้นนำจากทั่วภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ซึ่งมีผลงานอันโดดเด่นในการนำนวัตกรรมอันทันสมัยหรือกระบวนการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ มาใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจ โดยคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งประกอบไปด้วยนักวิเคราะห์และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ จะทำการประเมินโครงการทางธุรกิจของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับรางวัลในช่วงระยะเวลา 18 เดือนที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการในตลาด  ประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการ และกระแสตอบรับจากลูกค้า และความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว