พรูเด็นเชียลเปิดตัว หลักสูตร ชะ-ชิ้ง (CHA-CHING CURRICULUM) อย่างเป็นทางการในประเทศไทย เพื่อเสริมองค์ความรู้ การบริหารและจัดการเงินผ่านครูสู่ชั้นเรียน

0
571

มร. มาร์ค แฟนซี ผู้อำนวยการบริหาร พรูเด็นซ์ ฟาวน์เดชั่น

ในภาพจากซ้าย

  • มร. อามัน โชวลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • มร. มาร์ค แฟนซี ผู้อำนวยการบริหาร พรูเด็นซ์ ฟาวน์เดชั่น
  • ดร. วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  • ม.ล. ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  • คุณ วิเวียน เลา ประธานจูเนียร์ อะชีฟเม้นท์ ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
  • คุณหญิง ชดช้อย โสภณพนิช ประธาน มูลนิธิจูเนียร์ อะชีฟเม้นท์ ประเทศไทย
  • มร. อามัน คาพัว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารลูกค้าและการตลาด บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

พรูเด็นซ์ ฟาวน์เดชั่น (Prudence Foundation) องค์กรการกุศลในเอเชียของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล เปิดตัว “หลักสูตร CHA-CHING (ชะ-ชิ้ง)” เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานเรื่องการจัดการเงินอย่างชาญฉลาดสำหรับเยาวชนไทยกว่า 24,000 คนทั่วประเทศ ซึ่งโครงการชะ-ชิ้งดังกล่าวได้รับยกย่องให้เป็นโครงการด้านการศึกษาที่ให้ความรู้และทักษะทางการเงินยอดเยี่ยม

พรูเด็นซ์ ฟาวน์เดชั่น ได้ร่วมกับมูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์ จัดอบรมหลักสูตรชะ-ชิ้งให้แก่ครูจำนวน 600 คนใน 4 จังหวัดตามภูมิภาคของไทย หลักสูตรอบรมมีระยะเวลา 2 วัน ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้หัวใจสำคัญ 4 ประการ ในการบริหารจัดการทางการเงินในชีวิตประจำวัน ประกอบด้วย การหารายได้ การเก็บออม การใช้จ่าย และการแบ่งปัน โครงสร้างของหลักสูตรแบ่งออกเป็น 6 บทเรียนๆ ละ 45 นาที แต่ละบทเรียนใช้สำหรับสอนนักเรียนตั้งแต่อายุ 6-12 ปี ซึ่งครูผู้ผ่านการอบรมจะสามารถนำความรู้และสื่อการสอนที่ได้รับไปเป็นเครื่องมือในการสอนที่สนุกสนานและเข้าถึงได้ง่ายเพื่อให้และนำไปปฏิบัติได้จริง

การอบรมหลักสูตรชะ-ชิ้งให้แก่ครูนั้นจัดขึ้นใน 4 จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมา (วันที่ 4-5 สิงหาคม), อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (วันที่ 25-26 สิงหาคม), จังหวัดเชียงใหม่ (1-2 กันยายน) และจังหวัดขอนแก่น (8-9 กันยายน) โดยมีคุณแอนดรูว์ บิ๊กส์ นักจัดรายการทีวีชาวออสเตรเลียชื่อดังและทีมบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากมูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์เป็นผู้ดำเนินการอบรม

มร.มาร์ค แฟนซี ผู้อำนวยการบริหาร พรูเด็นซ์ ฟาวน์เดชั่น กล่าวถึงหลักสูตร ชะ-ชิ้ง ว่า “เราเชื่อว่าความรู้เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการเงินเป็นทักษะสำคัญที่ควรปลูกฝังให้กับเยาวชนตั้งแต่อายุยังน้อย และจำเป็นต้องสอนจนเป็นกิจวัตร แต่ในความเป็นจริงแล้ว เรื่องนี้กลับไม่ได้ถูกนำมาสอนเป็นวิชาหลักในหลายๆ ประเทศของทวีปเอเชีย หลักสูตรชะ-ชิ้งนั้น จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ทางด้านการบริหารและจัดการเงินแก่เด็กวัยเรียนในประเทศไทย โดยใช้การเรียนการสอนเกี่ยวกับการบริหารและจัดการการเงินที่ง่ายต่อการเข้าถึง  ซึ่งจะส่งผลให้พวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบทางการเงินในอนาคต  และเราหวังว่า หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมานี้จะช่วยเติมเต็มสิ่งจำเป็นในการสร้างรากฐานที่มั่นคงมากขึ้นให้แก่เศรษฐกิจในเอเชียรวมไปถึงประเทศไทย ด้วยการให้ความรู้ด้านการบริหารและจัดการเงินนี้”

 วิเวียน เลา ประธานจูเนียร์ อะชีฟเม้นท์ ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก กล่าวเสริมว่า “ด้วยความร่วมมือกันระหว่างพรูเด็นซ์ ฟาวน์เดชั่นและจูเนียร์ อะชีฟเม้นท์ ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก โครงการชะ-ชิ้งได้ผนวกเนื้อหาชั้นยอด โดยมีรางวัลเป็นเครื่องพิสูจน์ เข้ากับประสบการณ์ของจูเนียร์ อะชีฟเม้นท์ในด้านการพัฒนาเยาวชน เพื่อสร้างสรรค์หลักสูตรการจัดการด้านการเงินที่ออกแบบเพื่อนักเรียนชั้นประถมโดยเฉพาะ”

คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช ประธาน มูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์ ประเทศไทย กล่าวว่า “เราได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากครูที่ได้ผ่านการเข้าอบรมหลักสูตร ชะ-ชิ้ง ซึ่งพวกเขาเชื่อว่าการที่นักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการเงิน, การเก็บออม และรู้จักคุณค่าของเงินนั้น เป็นเรื่องสำคัญมากๆ ในฐานะผู้ดำเนินการจัดอบรม ดิฉันรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำให้หลักสูตรนี้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น จากการอบรมครูเพื่อให้นำไปใช้สอนนักเรียนของพวกเขาในชั้นเรียน”

เพื่อตอกย้ำปณิธานในการสร้างความรู้ที่ยั่งยืนในด้านการเงินให้แก่คนไทย พรูเด็นเชียลได้นำโครงการชะ-ชิ้ง ไปแนะนำตามโรงเรียน เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินอย่างชาญฉลาด ผ่านรูปแบบของเกมและกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555  และการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของหลักสูตร ชะ-ชิ้ง ในครั้งนี้ จะส่งผลให้โรงเรียนต่างๆ สามารถนำหลักสูตรมาบูรณาการ และปรับใช้ให้เข้ากับหลักสูตรของโรงเรียน เพื่อต่อยอดและสร้างความยั่งยืนได้

ดร. วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า “ความรู้ด้านการบริหารและจัดการเงินเป็นทักษะสำคัญในการใช้ชีวิต เพราะนอกจากจะให้ประโยชน์แก่ตัวผู้เรียนในด้านการบริหารเงินแล้ว ยังมีผลต่อความเป็นไปของระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วย  กระทรวงศึกษาธิการมีปณิธานที่จะสร้างเด็กรุ่นใหม่ให้มีความรอบรู้ด้านการบริหารจัดการเงิน และหลักสูตร ชะ-ชิ้ง ซึ่งให้ความรู้ผ่านหลักการสำคัญทางการเงิน 4 ประการ คือ การหารายได้ การเก็บออม การใช้จ่าย และการแบ่งปัน ก็เป็นหลักสูตรที่เด็กสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประวันของพวกเขา และยังปูพื้นฐานให้เป็นผู้ที่มีวินัยทางการเงินในอนาคตอีกด้วย”

Cha-Ching (ชะ-ชิ้ง) เป็นการ์ตูนที่ออกอากาศทั่วเอเชีย โดยผ่านช่องการ์ตูนเน็ตเวิร์คใน 8 ประเทศ คือ ฮ่องกง, มาเลเซีย, สิงคโปร์,ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย,ไทย และไต้หวัน  ออกอากาศผ่านระบบฟรีทีวีใน 2 ประเทศ คือ กัมพูชา และเมียนมาร์ สามารถเข้าถึงผู้ชมมากถึง 34 ล้านครัวเรือนในแต่ละวัน   และมีเด็กมากกว่า 400,000 รายในภูมิภาคเอเชีย เข้าร่วมชั้นเรียน Cha-Ching Smart kids ซึ่งหลักสูตรนี้ประกอบไปด้วยสิ่งสำคัญมากมายที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ของเด็กๆ โดยเน้นการผสมผสานในแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ซึ่งผู้ปกครองสามารถนำไปพูดคุยกับลูกในเรื่องการเงินได้ด้วยตัวเอง นอกจากมิวสิควีดิโอแล้ว ยังมีเว็บไซต์ของ Cha-Ching (ชะ-ชิ้ง) (www.cha-ching.com) ที่เด็กๆ สามารถเข้าไปเล่นเกมส์ ใช้แอปพลิเคชัน เพื่อเรียนรู้เรื่องการจัดการเงินจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง หรืออ่านข้อมูลออนไลน์ต่างๆ และทำกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองได้ แม้อยู่ที่บ้าน  เช่นเดียวกันกับแอปพลิเคชันสำหรับโทรศัพท์มือถือ ซึ่งช่วยสอนเกี่ยวกับการบริหารเงินให้แก่เด็กๆ ผ่านทางการเล่น