พม.จับมือเครือเจริญโภคภัณฑ์ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร และพันธมิตรมอบอาหาร โครงการ “ครัวปันอิ่ม”ช่วยเหลือชาวชุมชนดินแดงที่เดือดร้อนจากพิษโควิด – 19

0
1287

วันนี้ (16 ส.ค.64) นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีรับมอบข้าวกล่องอุ่นร้อนพร้อมทาน โครงการ “ครัวปันอิ่ม” จำนวน 50,000 กล่อง จาก นายสุเมธ ภิญโญสนิท ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ นายภาณุเดช เกิดมะลิ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ผู้แทนสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย เกษตรก้าวไกล เกษตรทำกิน มติชน และพันธมิตร เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนดินแดง กรุงเทพฯ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม – 4 ตุลาคม 2564

โดยมี นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี พันเอก (พิเศษ) ดร. เจียรนัย วงศ์สอาด ประธานกรรมการ การเคหะแห่งชาติ นายอัครพล ลีลาจินดามัย กรรมการการเคหะแห่งชาติ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ รวมทั้งคณะกรรมการเคหะชุมชนดินแดง และผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนดินแดง เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ลานกีฬาอาคารแฟลตที่ 51 – 53 เคหะชุมชนดินแดง 2 ซอยประชาสงเคราะห์ 9 เขตดินแดง กรุงเทพฯ

นายจุติ ไกรฤกษ์ กล่าวว่า วันนี้เป็นวันที่ดีมาก มีภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรต่าง ๆ รวมถึงการเคหะแห่งชาติ ได้เข้ามาช่วยกันทำหน้าที่ตรงนี้ และสิ่งที่สำคัญคือรัฐบาลไม่สามารถทำงานสำเร็จได้ หากประชาชนไม่ร่วมใจกัน ซึ่งทุกคนจะเห็นว่าการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด – 19 รอบแรก เราสามารถทำได้ดีมาก ประชาชนร่วมมือกัน โดยไม่ประมาท ทุกคนมีความห่วงใยกัน ช่วยกันแบบนี้ประเทศไทยจะเข้มแข็ง สำหรับโครงการ “ครัวปันอิ่ม” เราแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ช่วยเหลือให้ประชาชนมีอาหารทาน โดยกระทรวง พม. พยายามเข้าไปทุกชุมชนที่มีปัญหา และเรายืนยันว่าน้ำใจนั้นสำคัญไม่แพ้อาหารกล่อง อย่างไรก็ตาม หากเรามีความช่วยเหลือให้กัน นับเป็นสิ่งที่ดีที่สุด“หากประชาชนเกิดปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถ โทร. 1111 สำนักนายกรัฐมนตรี หรือ โทร. 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมของกระทรวง พม. ซึ่งผมเชื่อว่าความช่วยเหลือจะมาถึงท่านโดยเร็ว ด้านการเคหะแห่งชาติทำงานไม่ได้หยุดเพื่อลูกบ้านหลายแสนครัวเรือน เราออกไปทำงานไม่มีวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เพื่อช่วยบรรเทาความลำบากของลูกบ้าน” รมว.พม. กล่าว

ด้าน นายสุเมธ ภิญโญสนิท ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า เรามีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกับภาครัฐ ซึ่งวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. และพันธมิตรอีกหลายองค์กร ได้เข้ามาร่วมแรงกันช่วยเหลือเรื่องอาหาร สำหรับโครงการ “ครัวปันอิ่ม” จำนวน 2 ล้านกล่องที่ต้องนำไปแจกจ่ายภายใน 60 วัน นับเป็นงานยาก แต่เราทำด้วยใจ และทุกภาคส่วนต้องร่วมใจกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนขณะที่ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในเคหะชุมชนดินแดง ข้อมูลถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 มีผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าว จำนวน 414 ราย มีผู้เสียชีวิต จำนวน 24 ราย ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ ได้ดำเนินการมอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มเสี่ยงในครอบครัว/กักตัว จำนวน 384 ชุด และยังได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการตรวจเชิงรุกให้กับผู้อยู่อาศัยบริเวณพื้นที่เขตดินแดง ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 สิงหาคม 2564 รวม 5 วัน

เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดให้กับผู้อยู่อาศัยบริเวณเคหะชุมชนดินแดง และเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้เข้าถึงการตรวจเชิงรุก ซึ่งจะทำให้ผู้ติดเชื้อรู้ตัว และเข้าสู่ระบบกระบวนการกักตัวเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ ทั้งนี้ การตรวจเชิงรุก ใช้วิธีการตรวจแบบ Rapid Antigen Test ที่ทราบผลทันทีในวันที่เข้ารับการตรวจ และมีบริการรถ X-ray ปอด รวมทั้งยังได้ดำเนินการฉีดวัคซีน “แอสตราเซนเนกา” ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข็มแรก ให้กับผู้ที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยงเละสตรีมีครรภ์ที่มีอายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ หรือ 3 เดือน ขึ้นไปอีกด้วย“ในนามผู้แทนของชาวชุมชนดินแดง ขอขอบคุณเครือเจริญโภคภัณฑ์ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย เกษตรก้าวไกล เกษตรทำกิน มติชน และพันธมิตร ที่ตระหนักถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 และดำเนินการจัดทำข้าวกลุ่มอุ่นร้อนพร้อมทานในโครงการ “ครัวปันอิ่ม” เพื่อช่วยเหลือประชาชนในชุมชนดินแดง ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม – 4 ตุลาคม 2564 นี้ และหวังว่าเราจะผ่านพ้นภาวะวิกฤตินี้ไปด้วยกันโดยเร็ว” ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวท้าย