ผ่อนบ้านกับ ธอส. ไม่ต้องใช้เงินสด ผ่านเครื่อง QR Non Cash Payment ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลูกค้ายุค 4.0

0
1633

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เดินหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ Payment Gateway พัฒนาช่องทางการชำระเงินกู้ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลูกค้าในยุค 4.0 หลังจากติดตั้งเครื่องรับชำระหนี้เงินกู้อิเล็กทรอนิกส์ : LRM จำนวน 170 เครื่อง ที่สาขาต่าง ๆ ของธนาคารทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่ชำระเงินกู้ด้วยเงินสด “ชำระกี่บัญชีก็นาทีเดียว” ล่าสุดยังได้พัฒนาช่องทางชำระเงินกู้ตอบรับสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) เชิญชวนลูกค้าชำระเงินงวดค่าบ้านที่ เครื่องชำระเงินกู้ไร้เงินสด : QR Non Cash Payment โดยใช้ Mobile Application ของธนาคารใดก็ได้ เพียงระบุเลขที่บัญชีเงินกู้ พร้อมเลือกบัญชีและจำนวนเงินที่ต้องการชำระผ่านเครื่อง QR Non Cash Payment ของ ธอส. หลังจากนั้นเครื่องจะสร้าง QR Code เฉพาะการชำระหนี้เงินกู้ครั้งนั้น ๆ เพื่อให้ลูกค้าโอนเงินเพื่อชำระเงินกู้ผ่าน Mobile Application เพียงสแกน QR Code ที่หน้าจอ นำร่อง 20 สาขา ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถใช้บริการชำระหนี้ด้วยเครื่อง QR Non Cash Payment ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์