ผู้บริหาร ถึงแก่กรรม

0
383

นายวิโรจน์  เศรษฐปราโมทย์ ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคหัวใจวายเฉียบพลัน กำหนดสวดพระอภิธรรม ตังแต่วันที่ 9-19 เมษายน 2562 เวลา 19.00 น. (วันที่ 12-15 เมษายน 2562 งดสวดพระอภิธรรม) ณ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง ศาลา 26 กำหนดฌาปนกิจในวันที่ 20 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น.