ผลิตภัณฑ์พีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น ได้รับรางวัลสินค้านวัตกรรมคุณภาพยอดเยี่ยมระดับโลก “Monde Selection”

0
1194

ผลิตภัณฑ์พีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น ได้รับรางวัลสินค้านวัตกรรมคุณภาพยอดเยี่ยมระดับโลก “Monde Selection” ถึง 2 รางวัลคือ ผลิตภัณฑ์ BM-9 รางวัลเหรียญทองระดับโลก และกาแฟ M9 Coffee Plus รางวัลเหรียญเงินระดับโลก

     

ซึ่งผ่านการคัดเลือกรางวัล International Institute for Quality Selection 2018 ในปีนี้  ซึ่งเกณฑ์คัดเลือกจากผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าประกวดจากทั่วทุกมุมโลกปีละ 1 ครั้ง  ส่งให้สถาบัน Monde Selection ตั้งอยู่ที่ประเทศเบลเยียม ใช้เวลาการคัดเลือกครึ่งปี  สินค้าที่ได้รางวัลต้องเป็นสินค้าที่มีการพัฒนาและวิจัยอย่างต่อเนื่อง มีการคัดสรรวัตถุดิบส่วนผสมที่มีคุณภาพ กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน  ที่สำคัญต้องมีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วย

ตอกย้ำความเชื่อมั่นสินค้านวัตกรรมคุณภาพระดับโลก ซึ่งผ่านการทดสอบคุณภาพจากการแข่งขันกับสินค้าในทวีปยุโรปและอเมริกาที่ส่งเข้าประกวด เป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้