“ป่าวังจันทร์” และ “ป่าในกรุง” ของปตท.คว้ารางวัล “ภูมิสถาปัตยกรรมดีเด่น” ระดับโลก

0
837

นางกนกพร รอดรุ่งเรืองผู้จัดการฝ่ายสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล “ภูมิสถาปัตยกรรมดีเด่น ระดับนานาชาติ”ในฐานะที่“ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ปตท.”ได้รับรางวัลระดับสูงสุด (Outstanding Award) ในประเภทสุขภาพของสังคมและชุมชน (Social and Community Health)และ“ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์” จ. ระยอง ได้รับรางวัลระดับรองจากสูงสุด (Award of Excellence) ในประเภทการพัฒนาหรือสร้างสรรค์แหล่งที่อยู่ ความหลากหลายทางชีวภาพ และสัตว์ป่า (Wildlife, Biodiversity, Habitat Enhancement or Creation) ซึ่งจัดโดยสมาพันธ์ภูมิสถาปนิกนานาชาติ หรือIFLA (International Federation of Landscape Architects) นับเป็นเกียรติประวัติที่น่าภาคภูมิใจของประเทศไทยที่สามารถสร้างชื่อเสียงในระดับเวทีนานาชาติณ มารีนาเบย์แซนส์ ประเทศสิงคโปร์