ประชุมร่วม 2 สมาคม

0
997

     

     

นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย ให้การต้อนรับ Mr. Lin, Chun Jen, Chairman of Casualty Committee และคณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด สมาคมประกันวินาศภัยแห่งสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)(The Non-Life Insurance Association of the Republic of China)ในโอกาสเดินทางมาประชุมหารือร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานเรื่องประกันภัยพืชผล รวมถึงการประกันวินาศภัยอื่น ๆ ของประเทศไทยและไต้หวัน เพื่อศึกษาแนวทางการรับประกันภัยของไทยและนำไปปรับปรุงพัฒนาหาแนวทางที่เหมาะสมในไต้หวันต่อไป โดยมีคณะผู้บริหารสมาคมฯ และผู้แทนจากคณะกรรมการบริหารโครงการประกันภัยข้าวนาปี ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยร่วมฤดี