ประชุมจัดตั้งพรรคภาคีเครือข่ายไทย

0
1259

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องแคทลียา ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ พรรคภาคีเครือข่ายไทย ได้จัดประชุมจัดตั้งพรรค พร้อมทั้งคัดเลือกคณะกรรมการพรรค โดยมีรายชื่อคณะกรรมการดังนี้ 

     

     

ในการจัดการประชุมในครั้งนี้มีสมาชิกมาร่วมประชุมทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งจากผลการประชุมดังกล่าว ทำให้ได้ข้อสรุปดังนี้

1.ชื่อเต็มของพรรค = พรรคภาคีเครือข่ายไทย ชื่อย่อ ภคท. ชื่อภาษาอังกฤษ Thai Network Party ชื่อย่อ THN

สัญลักษณ์ = วงกลม หมายถึง กฎ ระเบียบประเพณีของพรรค

สามเหลี่ยม และ สีเหลี่ยม หมายถึง ความสามัคคีของคนในพรรค

จุดศูนย์กลาง หมายถึง การรวมตัวกันเพื่อสร้างสิ่งดีๆ ในกับสังคม

สี         =   สีเขียว หมายถึง ความสดใส เจริญรุ่งเรือง เติบโตเหมือนดั่งต้นไม้

สีส้ม หมายถึง สัญลักษณ์ความรุ่งเรือง ดุจแสงอาทิตย์ ส่องให้เกิดความโชติช่วงให้กับสังคม

     

     

      

ในการจัดตั้งพรรคภาคีเครือข่ายไทยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับอาชีพเครือข่ายให้ได้รับการยอมรับในสังคม พร้อมทั้งสร้างมาตรฐานวิชาชีพ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในอาชีพ และให้ไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจขายตรงแห่งชาติ ผ่านยุทธศาสตร์ 20 ปี รวมถึงการจัดตั้ง คขต. ซึ่งมีรูปแบบคล้ายๆ คปภ. เป็นต้น โดยใช้สโลแกน “คิดคนเดียวไม่ช่วยอะไร คิดการใหญ่ ต้องให้พรรคการเมืองช่วย”

ขอขอบคุณภาพประกอบข่าวจาก สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์