ประกาศแจ้งเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับโรค COVID-19 กรณีพนักงาน สนญ.ป่วย

0
1681

ตามที่ ธนาคารได้รับการยืนยันเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 ว่ามีพนักงานธนาคารสำนักงานใหญ่ อาคารราษฎร์บูรณะ ชั้น 34 จำนวน 1 ราย ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) ซึ่งพนักงานรายดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้า โดยพนักงานคนดังกล่าวเริ่มมีอาการป่วยตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 และได้กักตัวเองในที่พัก (Self-Quarantine at Home) ทันที และเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 พนักงานได้รับทราบจากเพื่อนที่สังสรรค์ด้วยกันที่ไม่ใช่พนักงานธนาคารว่าเพื่อนป่วยเป็นโรค COVID-19 พนักงานรายดังกล่าวจึงเข้ารับการตรวจคัดกรองทันที และเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งพนักงานได้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลแล้ว

อนึ่ง จากการสืบประวัติโดยละเอียดในช่วง 14 วันก่อนตรวจพบเชื้อ COVID-19 พนักงานไม่มีการพบปะลูกค้าแต่อย่างใด โดยธนาคารได้แจ้งผู้มีประวัติติดต่อใกล้ชิดกับพนักงานดังกล่าวเพื่อทำการ Self-Quarantine at Home 14 วัน และติดตามการรายงานสุขภาพอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ยังไม่พบผู้เกี่ยวข้องใกล้ชิดเป็นผู้ป่วยด้วยโรค COVID-19 เพิ่มเติม

เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานทุกคน ธนาคารได้ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค และอบโอโซน (Big cleaning) อาคารราษฎร์บูรณะทุกชั้น ทั้งอาคารทันที และปิดพื้นที่ ชั้น 34 ซึ่งเป็นชั้นที่พนักงานปฏิบัติงานอยู่ทันทีจนถึงวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 ตามแนวทางป้องกันโรค COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุข และธนาคารได้รายงานกระทรวงสาธารณสุขและธนาคารแห่งประเทศไทยทราบแล้ว

ธนาคารกสิกรไทยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขในภาวะแพร่กระจายของโรคติดต่ออันตราย เพื่อร่วมป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวด โดยคำนึงถึง สุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน และผู้มาติดต่อธนาคารเป็นสำคัญ