“ตลาดทุนไทย” ตั้ง”สุรินทร์” ผช.เลขาฯ คปภ. นั่งกรรมการบอร์ดกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน 3 ตำแหน่งรวด มีผล 17 พ.ค. ที่ผ่านมา

0
1117

บอร์ดบริหารตลาดหุ้นไทย มีมติประกาศตั้ง นายสุรินทร์ ตนะศุภผล ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นกรรมการคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน 3 ตำแหน่ง โดยจะทำงานร่วมกับกรรมการโดยตำแหน่งอีก 6 คน ที่เป็นผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป