ประกันชีวิตที่มีครอบคลุมหรือยัง อยากได้ความคุ้มครองเพิ่ม เลือกแบบไหนดีให้ตรงใจเรา

0
1661

ในแต่ละวันชีวิตคนเราดำเนินไปอย่างไม่แน่นอนและอยู่บนความเสี่ยงตลอดเวลา ประกันชีวิตจึงเป็นทางเลือกอันดับต้นๆ ของใครหลายคนที่ต้องการความคุ้มครองให้ใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจไร้กังวล ทั้งยังเป็นหลักประกันสำหรับคนข้างหลังได้ด้วย ขณะเดียวกันประกันชีวิตยังเป็นอีกหนทางหนึ่งในการออมเงินและลดหย่อนภาษีจึงไม่แปลกใจที่ทุกวันนี้จะมีคนไทยสนใจทำประกันชีวิตกันมากขึ้น

การทำประกันชีวิตนอกจากจะมีส่วนที่เรียกว่า “สัญญาหลัก” ที่ให้ความคุ้มครองชีวิตแล้ว ยังมีส่วนที่เป็นความคุ้มครองเพิ่มเติม  เรียกว่า “สัญญาเพิ่มเติม” ที่จะเข้ามาช่วยเติมเต็มให้ประกันชีวิตของเรามีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  ซึ่งปัจจุบัน ความคุ้มครองเพิ่มเติมมีหลากหลายประเภทให้เลือกซื้อได้ตามความต้องการและความจำเป็นของแต่ละคนดังนี้

  • ความคุ้มครองเพิ่มเติมอุบัติเหตุช่วยลดความกังวลจากความเสี่ยงที่เกิดจากอุบัติเหตุ ซึ่งคุ้มครองทั้งในกรณีเสียชีวิต และค่ารักษาพยาบาลจากการสูญเสียอวัยวะและหรือทุพพลภาพที่เกิดจากอุบัติเหตุ
  • ความคุ้มครองเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลตัวช่วยแบ่งเบาค่ารักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยที่จะช่วยลดภาระค่ารักษาส่วนต่างจากสิทธิ์รักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน หรือสิทธิ์ตามสวัสดิการประกันกลุ่มที่เรามีอยู่แล้ว  ซึ่งให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและศัลยกรรมทั้งจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ทั้งกรณีผู้ป่วยในที่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง และผู้ป่วยนอก[1]
  • ความคุ้มครองเพิ่มเติมค่าชดเชยรายได้ เพราะเมื่อเจ็บป่วยไม่ได้มีเพียงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเท่านั้นที่ต้องกังวล แต่รายจ่ายอื่น ๆก็ยังต้องรับผิดชอบเหมือนเดิม และรายได้อาจขาดหายไปเพราะต้องหยุดทำงานชั่วคราว ซึ่งอาจส่งผลกระทบไปยังคนในครอบครัว ดังนั้น ประกันค่าชดเชยรายได้ จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และลดความเสี่ยงเรื่องเงินระหว่างนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล[2]และยังจะได้รับเงินชดเชยรายได้ตามจำนวนวันที่ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลอีกด้วย[3]
  • ความคุ้มครองเพิ่มเติมโรคร้ายแรงสัญญาเพิ่มเติมที่ช่วยรักษาเงินออมให้เหลือใช้ แม้วันที่โรคร้ายแรงมาเยือนด้วยวิถีชีวิตในปัจจุบัน ทั้งความเร่งรีบ ความเครียด พฤติกรรมการกินการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ หรือขาดการออกกำลังกายล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้มีโอกาสเป็นโรคร้ายแรงต่างๆ ได้ ฉะนั้น ควรมองหาหลักประกันที่ช่วยเตรียมเงินก้อนไว้พร้อมรับมือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวจากโรคร้ายแรง โดยสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงนี้จะให้ความคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงต่างๆ ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ รวมถึงการเสียชีวิต และ/หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

ในขณะที่ประกันชีวิตหลักเปรียบเสมือนหลักประกันให้กับคนข้างหลัง สัญญาเพิ่มเติมจึงช่วยเพิ่มความอุ่นใจให้ผู้ทำประกันได้ใช้ชีวิตอย่างไร้กังวล  ซึ่งช่วงอายุของผู้ซื้อประกันเองก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถนำมาใช้พิจารณาการเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับแต่ละวัยได้ ดังนี้

·        วัยเริ่มทำงาน(อายุ 22-29ปี)

ส่วนใหญ่คนวัยนี้ยังไม่มีภาระทางครอบครัว เป็นวัยแห่งการเรียนรู้ รักอิสระ และมักใช้ชีวิตแบบท้าทาย รวมทั้งยังมีรายได้จากการทำงานยังไม่สูงมากนักแนะนำให้เริ่มต้นทำประกันชีวิตเพราะจ่ายเบี้ยประกันไม่สูงเนื่องจากอายุยังน้อย และควรเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม เช่น คุ้มครองอุบัติเหตุ คุ้มครองสุขภาพ เพื่อให้คุณพร้อมรับความเสี่ยงเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน

·        วัยเริ่มสร้างครอบครัวและเริ่มมั่นคง (อายุ 30-45 ปี)

วัยนี้เริ่มเป็นเสาหลักให้กับครอบครัว จึงควรวางแผนการเงินอย่างรอบคอบและเตรียมพร้อมรับมือกับภาระทางการเงินที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทุกคนในครอบครัว แนะนำให้ทำประกันชีวิตที่มีทุนประกันสูงเพื่อเป็นหลักประกันสำหรับคนข้างหลัง และควรเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลทั้งของตนเองและสมาชิกในครอบครัว ความคุ้มครองโรคร้ายแรง รวมทั้งความคุ้มครองค่าชดเชยรายได้เพื่อช่วยลดภาระความเสี่ยงด้านการเงินเมื่อเจ็บป่วย และอาจขาดรายได้จากการหยุดทำงาน

·        วัยเตรียมพร้อมเกษียณ (อายุ 45 ปี ขึ้นไป)

เป็นช่วงวัยที่ต้องเตรียมพร้อมด้านการเงินไว้ใช้ยามเกษียณ ควรเตรียมพร้อมตั้งแต่เนิ่นๆ เพราะค่าใช้จ่ายหลังจากที่เราเกษียณเป็นสิ่งสำคัญ หากเราเตรียมตัวช้าไปอาจไม่เพียงพอ ควรพิจารณากรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำนาญ และเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมด้านสุขภาพ และโรคร้ายแรง ซึ่งจะช่วยลดภาระทางการเงินในกรณีที่เจ็บป่วย จึงอุ่นใจได้ว่าเงินออมจะไม่หมดไป แม้ต้องนอนพักรักษาตัวระยะยาว

เพราะชีวิตทุกวันนั้นไม่แน่นอน เราจึงควรเตรียมพร้อมด้วยการวางแผนประกันกับทุกช่วงชีวิตและควรเลือกซื้อประกันชีวิตจากบริษัทที่น่าไว้วางใจ ซึ่งมีแผนประกันชีวิตและความคุ้มครองเพิ่มเติมที่หลากหลายสอดรับกับความต้องการที่แท้จริงของเราเช่น ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จะช่วยให้คุณได้รับความคุ้มครองที่ตรงใจ เต็มสิทธิที่มี และใช้ชีวิตในแต่ละวันได้อย่างอุ่นใจไร้กังวล

[1]ตามเงื่อนไขรับประกันที่ตกลงกันเมื่อเริ่มทำประกัน

[2]นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง

[3]สูงสุดตามเงื่อนไขรับประกัน