ปตท. สานพลังร่วม 34 องค์กร พัฒนาคุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน ผ่านโครงการ “OUR Khung Bang Kachao”

0
765

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน (กลาง) เป็นประธานในงานเปิดตัว โครงการ OUR Khung Bang Kachaoที่ 34 องค์กรและชุมชนท้องถิ่น ร่วมจับมือรักษาคุ้งบางกะเจ้าให้คงความเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ใกล้กรุงที่ชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน  โดยมี นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ที่ 4 จากขวา) ประกาศตัวอาสาเป็นหัวหน้าคณะทำงานด้านการพัฒนาพื้นที่สีเขียว พร้อมผู้บริหารจาก 5 องค์กรที่อาสาเป็นหัวหน้าคณะทำงานด้านต่างๆ ได้แก่ กลุ่มเซ็นทรัล มูลนิธิอุทกพัฒน์  ไทยเบฟเวเรจอพท. และ PTTGC โดยมีนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (ที่ 4 จากซ้าย) นายกรัณย์พล แสงทอง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาตามแนวพระราชดำริ กรมป่าไม้ (ที่ 3 จากซ้าย) ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ณ สวนสุขภาพลัดโพธิ์ ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ