ปตท. สานพลังจัดโครงการ “ดื่ม ง่วง โทร เราไม่ขับ ประชารัฐห่วงใย…กลับบ้านปลอดภัยทุกเส้นทาง”  พร้อมร่วมอนุรักษ์ประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้สูงอายุรอบคลังฯ บางจาก – พระโขนง

0
1942

ดร.ไพรินทร์  ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ดื่ม ง่วง โทร เราไม่ขับ ประชารัฐห่วงใย…กลับบ้านปลอดภัยทุกเส้นทาง” ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนายกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และหัวหน้าคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม ด้านความปลอดภัยทางถนน (E6.5) รวมทั้งคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม ภาคประชาสังคม และ ภาคเอกชน เข้าร่วมในพิธี

ดร.ไพรินทร์ฯ กล่าวว่า จังหวัดระยองถือเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก หรือEastern Seaboard  ที่ได้เติบโตจนประสบผลสำเร็จ สามารถสร้างรายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(GPP) ในปี 2560 เป็นอันดับ 2ของประเทศ และกำลังก้าวสู่การขยายตัวเพื่อรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 จึงเหมาะสมในการรณรงค์ในเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะบนท้องถนนที่มีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีของความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งรัฐ อุตสาหกรรม และชุมชน ในการบริหารจัดการการคมนาคมเพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่ พร้อมรองรับการขขยายตัวและดึงดูดการลงทุนต่อไป

นายสุรศักดิ์ฯ กล่าวเสริมถึงความพร้อมของจังหวัดระยอง ว่าจังหวัดระยองมีความพร้อมที่จะส่งต่อโมเดลความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และชุมชน ที่สามารถสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลและยั่งยืนระหว่างอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งความปลอดภัยนับเป็นสิ่งสำคัญที่เรายึดถือในการบริหารจัดการมาโดยตลอด ดังนั้นการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการทั้งในช่วงเทศกาลและช่วงปกติตลอดทั้งปี โดยจังหวัดระยองได้ประกาศวาระจังหวัด กำหนดกรอบแนวคิดในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และจัดประชุมตามวาระจังหวัด (Kickoff การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน) ไปเรียบร้อยแล้ว โดยจะต้องขับเคลื่อนทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืน และหวังว่าโครงการของระยอง จะสามารถขยายผลไปสู่จังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศต่อไป

นายกฤษณ์ฯ เปิดเผยว่า ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติของคนไทย ที่ได้รับมอบหมายให้เป็น หัวหน้าคณะทำงานภาคเอกชนด้านความปลอดภัยบนท้องถนน โครงการประชารัฐโดยร่วมกับกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) และจังหวัดระยอง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน  โดยได้กำหนดให้ “ความปลอดภัย” เป็นหนึ่งในนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนของ กลุ่ม ปตท. และมุ่งมั่นขยายผลโครงการและกิจกรรมสู่ภายนอก  เพื่อเป้าหมายในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่สังคมไทย โดยจัดให้จังหวัดระยองเป็นต้นแบบและจะขยายผลไปยังจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ ผ่านการจัดอบรมหลักสูตรขับขี่ปลอดภัย การมอบอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน อาทิ กรวยยาง หมวกกันน็อค เสื้อสะท้อนแสง แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและหน่วยงานตำรวจ รวมถึงหน่วยอาสาที่ร่วมอบรมหลักสูตรขับขี่ปลอดภัย ตลอดจนการจัดคาราวานรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสึกนึกในการขับขี่อย่างปลอดภัยแก่ชาวระยอง

นอกจากนี้ ปตท. มีนโยบายที่มุ่งเน้นความปลอดภัยในการขับขี่ตลอดมาตั้งแต่พนักงาน คู่ค้า และประชาชนทั่วไป อาทิ การอบรม Defensive driving ให้แก่พนักงานทุกระดับ รวมถึงพนักงานขับรถขนส่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ปตท. และ บริษัทคู่ค้า รวมถึงการอบรมด้านความปลอดภัยในการขับขี่แก่ประชาชนทั่วไป ในโครงการขับขี่ปลอดภัย…รักวินัยจราจรกับปตท. และกิจกรรมตรวจเช็คสภาพรถ PTT Engine Tune Up เพื่อเตรียมความพร้อมยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ อันจะทำให้เทศกาลวันหยุดเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ นายเทวินทร์ วงศ์วานิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ รวม 12 ชุมชนรอบคลังปิโตรเลียมบางจาก และคลังน้ำมันพระโขนง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 เพื่อแสดงมุทิตาจิต และรับพรอันเป็นสิริมงคลจากผู้สูงอายุรวมทั้งสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยที่จะมาถึงนี้