ปตท. สนับสนุนโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ปี 2561

0
1578

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรมบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากขวา)และผู้บริหาร ปตท. ร่วมงานแถลงข่าวสนับสนุนโครงการ“ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2561โดยมีพลเอก สสิน ทองภักดี รองผู้บัญชาการทหารบก(กลาง)ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมณ กองบัญชาการกองทัพบก โดยปีนี้ ปตท. บริจาคเงินสนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง ถังบรรจุน้ำInnoplus รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และดำเนินงานโครงการฯ มูลค่า 5,600,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะเขตทุรกันดารและพื้นที่ห่างไกล รวมทั้งพี่น้องเกษตรกรที่มักประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซากในหลายพื้นที่