ปตท. ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมลำปาง จัดการประกวดตีก๋องปู่จา ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 17

0
1501

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง(คนกลาง) เป็นประธานในพิธีเปิดงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง ประจำปี 2561 พร้อมด้วย นายพีรทักษ์ อุตะเดชผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)(คนที่ 3 จากซ้าย) โดยมีการประกวดแสดงตีก๋องปู่จาฯ ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 17ณ จ.ลำปาง เพื่อร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่นอันดีงามให้คนรุ่นใหม่ได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของวัฒนธรรมไทย และอยู่คู่กับสังคมไทยสืบต่อไป