ปตท. รุกขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุค “ดิจิตอลเวิร์คเพลส” รับไทยแลนด์ 4.0

0
1330

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ยืนกลาง)  พร้อมด้วย นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิตอลบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ซ้ายมือ) และ นางอรวดี โพธิสาโร กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด(ขวามือ) ร่วมเปิดงาน “Power of Digital Transformation” รวมพลังขับเคลื่อนสู่ยุคดิจิตอล กับการปรับรูปแบบการทำงานครั้งสำคัญของ ปตท. ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีบนแพลตฟอร์มต่างๆ มาใช้ภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเดินหน้าสู่การเป็นองค์กรต้นแบบที่ส่งเสริมการงานแบบดิจิตอล เวิร์คเพลส (Digital Workplace) อย่างเต็มรูปแบบ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานขององค์กรในยุคปัจจุบันให้มีความสอดคล้องกัน