บำรุงราษฎร์ ภูมิใจคว้ารางวัล AMCHAM CSR Excellence Award 2020 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น พร้อมยึดมั่นส่งเสริมสุขภาพสังคมไทยและบริบาลผู้ป่วยด้วยมาตรฐานสากลและความปลอดภัยสูงสุด

0
373

นายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต(ที่ 4 จากซ้าย)เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ2020“การเสริมพลังและความหวังที่ยั่งยืน”และเปิดตัวแอปพลิเคชัน “APPEER”โดยความร่วมมือระหว่างสมาคมสายใยครอบครัวโรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต และมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยเพื่อยกระดับการเข้าถึงการบริการสุขภาพจิตที่มีคุณภาพ ทำให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้ พร้อมที่จะคืนสู่สุขภาวะ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้คนไทยเข้าถึงแหล่งข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์รวมถึงคำแนะนำด้านสุขภาพจิตเบื้องต้นได้สะดวก รวดเร็ว ทันใจ ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้