บอร์ด “PRINC” ไฟเขียวอนุมัติขายหุ้นบริษัทในเครือ1,329 ล้านบาท  พริ้นซิเพิล แคปิตอล เดินหน้าลุยเปิดโรงพยาบาลเครือข่ายอีก 3 แห่งในปีนี้

0
1373

พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) เผยที่ประชุมบอร์ดไฟเขียว อนุมัติขายหุ้นบริษัทในเครือ (BG) ให้กับ VMSD ในราคาหุ้นละ 133 บาท คิดเป็นราคาซื้อขาย 1,329 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าลงทุนขยายธุรกิจโรงพยาบาลเครือข่ายที่จะเปิดดำเนินการเพิ่มอีก 3 แห่งในปีนี้ คาดสร้างรายได้เติบโตปีละ 20% ชี้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่วางไว้โดยในปีนี้วางเป้าขยายโรงพยาบาลเครือข่ายเป็น 10 แห่ง และเป็น 20 แห่งใน ปี 2566

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – คอร์ปอเรท บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (PRINC) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัท ได้อนุมัติจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท กรุงเทพบริหาร จำกัด (BG) ให้แก่ บริษัท วีเอมเอ็ส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (VMSD) จำนวน 9,985,998 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BG ในราคาหุ้นละประมาณ 133 บาท คิดเป็นราคาซื้อขายประมาณ 1,329 ล้านบาท โดยหุ้น BG ดังกล่าว ถือโดยบริษัท วี.บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (VB) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ PRINC

ทั้งนี้ การจำหน่ายหุ้น BG ในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นการขายทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัท กรุงเทพบริหาร จำกัด ซึ่งได้แก่ ที่ดินบริเวณสุขุมวิท 29 โดย PRINC จะนำเงินที่ได้ไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนสำหรับการขยายธุรกิจโรงพยาบาลเครือข่ายที่จะเปิดดำเนินการเพิ่มอีก 3 แห่ง ทำให้ในปี 2562 นี้ บริษัทสามารถเปิดโรงพยาบาลเครือข่ายได้รวมทั้งสิ้น 10 แห่ง คาดว่าจะทำรายได้ให้เติบโตปีละ 20% และมุ่งเป้าให้มีโรงพยาบาลในเครือข่ายทั้งสิ้น 20 แห่งภายในปี 2566

การดำเนินการดังกล่าวนับว่าเป็นไปตามแผนธุรกิจที่วางไว้ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มจำนวนโรงพยาบาลในเครือข่ายให้มากขึ้น เพื่อรองรับการให้บริการกับลูกค้าหรือผู้รับบริการกลุ่มต่างๆ ที่มีจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งจะมุ่งพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น อาทิ บุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย การบริการที่ประทับใจ เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุดในการเข้าใช้บริการต่างๆ แบบมีมาตรฐานสูงจากโรงพยาบาลในเครือข่ายนั่นเอง

สำหรับแนวทางการเพิ่มจำนวนโรงพยาบาลในเครือข่าย จะมุ่งเน้นไปในพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วทุกภูมิภาค โดยเฉพาะจังหวัดที่การบริการด้านการแพทย์ยังมีไม่ทั่วถึง หรือมีโรงพยาบาลเป็นจำนวนน้อย เพื่อช่วยเหลือภาครัฐในการรองรับความต้องการด้านบริการทางการแพทย์ของประชาชนในพื้นที่ ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ทันท่วงที โดยการเพิ่มจำนวนโรงพยาบาลจะขยายในรูปแบบเครือข่าย เพื่อให้สามารถบริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรด้านการแพทย์ อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ รวมถึงการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบัน มีโรงพยาบาลในเครือข่ายที่เปิดดำเนินการแล้ว 7 แห่งใน 6 จังหวัด ภายใต้การบริหารงานของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้แก่ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 และโรงพยาบาล พริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 จ.นครสวรรค์ โรงพยาบาลพิษณุเวช จ.พิษณุโลก โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โรงพยาบาลสหเวช จ.พิจิตร และโรงพยาบาลศิริเวชลำพูน จ.ลำพูน

นอกจากนี้แล้ว ปัจจุบันบริษัทแบ่งสัดส่วนการดำเนินธุรกิจโดยแบ่งเป็น ธุรกิจโรงพยาบาล 85% และธุรกิจพัฒนาและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 15% จากเดิมสัดส่วนธุรกิจโรงพยาบาลอยู่ที่ 77% และธุรกิจพัฒนาและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 23% โดยผลการดำเนินธุรกิจในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้รวม 2,722.7 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้น 21.7% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน