บลจ.เกียรตินาคินภัทร ตอกย้ำความสำเร็จกองทุนหุ้นเทคฯ เปิดเสนอขายกองทุนเปิด เคเคพี EXPANDED TECH – HEDGED ชนิดเพื่อการออม (SSF)

0
723

นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (บลจ. เกียรตินาคินภัทร) เปิดเผยว่า กองทุนเปิดเคเคพี EXPANDED TECH – HEDGED หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป (KKP TECH-H) ซึ่งเป็นกองทุน Feeder Fund ของบลจ.เกียรตินาคินภัทร ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ที่เพิ่งเปิดเสนอขายครั้งแรกไปเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา และจะเริ่มเปิดเสนอขายหลัง IPO ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนั้น ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมากจากผู้ลงทุน โดยเสนอขาย IPO ได้ทั้งสิ้นกว่า 730 ล้านบาท ดังนั้น เพื่อรองรับความสนใจของผู้ลงทุนและเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหุ้นต่างประเทศในกลุ่มเทคโนโลยี พร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษี  บลจ.เกียรตินาคินภัทร จึงได้เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม หรือ SSF ของกองทุนนี้เพิ่มเติมด้วย (KKP TECH-H-SSF) โดยมีกำหนดเปิดเสนอขายตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคมเป็นต้นไป 

“กองทุน KKP TECH-H-SSF นี้ เป็นการเพิ่มนโยบายการลงทุนของกองทุนในกลุ่มหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมให้ครอบคลุมมากขึ้นจากเดิมที่มีอยู่ 9 กองทุน เพื่อให้ผู้ลงทุนมีทางเลือกในการกระจายการลงทุนในทรัพย์สินที่หลากหลาย โดยผู้ลงทุนสามารถเลือกผสมผสานจัดพอร์ตการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และตอบสนองต่อเป้าหมายการลงทุนระยะยาวได้” นายยุทธพล กล่าว

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจกองทุน KKP TECH-H ซึ่งเป็นหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป และกองทุน KKP TECH-H-SSF ซึ่งเป็นหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม  สามารถขอหนังสือชี้ชวน คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารเกียรตินาคินภัทรทุกสาขา หรือ KKP Contact Center โทร. 02 165 5555 และบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร โทร. 02 305 9559 หรือ https://am.kkpfg.com หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งตามหนังสือชี้ชวน