“บริสเบน เมืองศักยภาพสำหรับการลงทุน” โดย กฤษนันท์  ทิพย์กำจรวงศ์ ศูนย์วิจัยศุภาลัย

0
1658

กราฟ

ขณะนี้เศรษฐกิจของรัฐควีนส์แลนด์กำลังเข้าสู่ขั้นตอนการฟื้นตัวหลังจากที่เศรษฐกิจตกต่ำจากเหตุการณ์ Mining boom.ในไตรมาสที่สามของปี 2017 อุปสงค์ของรัฐควีนส์แลนด์เพิ่มขึ้น 2.7%ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี ที่มีการการเติบโตถึง 5 ไตรมาสติดต่อกัน

การสำรวจของ โจนส์ แลง ลาซาลล์ (JLL) พบว่า เศรษฐกิจของรัฐควีนส์แลนด์เติบโตขึ้น3.8% และคาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องถึง4 ปีข้างหน้า จากปีที่แล้วเติบโตเพียง 0.2% เท่านั้น รวมถึงมีการจ้างงานของรัฐควีนส์แลนด์เพิ่มขึ้น 4.1% เมื่อเทียบกับปีพ.ศ.2560ซึ่งสูงกว่า Victoria และ New South Wales (3.7% และ 2.3% ตามลำดับ) และ 2.8%เมื่อเทียบกับรัฐอื่นๆ

หน่วยงานกำกับดูแลด้านพรูเด็นเชียลแห่งประเทศออสเตรเลีย (APRA) ได้มีนโยบายจำกัดการปล่อยสินเชื่อของธนาคารสำหรับการลงทุนเพื่อลดจำนวนการซื้อเพื่อการลงทุนและเพิ่มจำนวนผู้ที่ต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยเองดังนั้นช่วงนี้คาดว่าตัวเลขการอนุมัติจะยังคงนิ่ง การก่อสร้างชะลอตัว ทำให้มีอัตราการจ้างงานที่ลดลง แต่อย่างไรก็ตาม ทางภาครัฐยังมีแผนการลงทุนในสาธารณูปโภค ซึ่งทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นในอนาคต

ในปี 2018 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของเมืองบริสเบน ถือว่าไปได้ดี ถึงแม้จะมี Supply เหลืออยู่มาก แต่มูลค่าราคาของที่อยู่อาศัยกลับมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ การจ้างงานทั่วทั้งรัฐถือได้ว่าเติบโตเร็วมาก และสูงกว่าภูมิภาคอื่นๆ ทำให้จำนวนประชากรที่ย้ายถิ่นเข้ามาจากทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มขึ้นสูงที่สุดในรอบ 3 ปีดังนั้นอัตราการย้ายถิ่นที่สูงขึ้นหมายถึงความต้องการที่อยู่อาศัยมากขึ้นจึงถือเป็นตลาดที่อยู่อาศัยที่มีศักยภาพสูงสุด

เมืองบริสเบน (Brisbane) การวางรากฐานระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตได้ดีเป็นอย่างมาก ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนจากต่างชาติให้เลือกมาลงทุนในเมืองบริสเบนแห่งนี้และยังมีปัจจัยเสริมที่กำลังพัฒนาโดยการสนับสนุนจากภาครัฐ และเอกชน นั่นคือโครงการการก่อสร้างขนาดใหญ่ (Mega projects) หลายโครงการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งคาดว่าเมื่อก่อสร้างเสร็จ จะช่วยดึงนักท่องเที่ยวและการลงทุนจำนวนมากเข้ามายังเมืองบริสเบนเช่น

Metro 2

Cross River Railเส้นทางรถไฟผ่านแม่น้ำบริสเบน เป็นโครงการขนาดใหญ่มากที่จะช่วยยกระดับระบบขนส่งของภูมิภาคควีนส์แลนด์ตะวันออกเฉียงใต้ มีเส้นทางใต้ดินลอดผ่านแม่น้ำและตัวเมืองของบริสเบน เชื่อมพื้นที่ระหว่างทิศเหนือและทิศใต้ของ CBDซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่ทำงานและอาศัยอยู่ในเมืองเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยโครงการนี้ทำให้เกิดการสร้างงาน ถึง 1,500 ตำแหน่ง

Queens wharf

Queen’s Wharfโปรเจคพันล้านเหรียญ ศูนย์รวมความบันเทิงแห่งใหม่ ที่ใหญ่เป็น 1 ใน 5ของควีนส์แลนด์คาดว่าเกิดสร้างงานถึง2,000 ตำแหน่งในช่วงระหว่างการก่อสร้าง และคาดว่าจะเกิดการสร้างงานเพิ่มขึ้นถึง 8,000 ตำแหน่งเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์

Runway

Brisbane International Airport second runwayรันเวย์ใหม่ของบริสเบนเป็นโครงการก่อสร้างทางอากาศที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียระบบรันเวย์ที่ดีที่สุดที่สามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าคาดว่าสร้างงานได้ถึง 2,700 ตำแหน่ง

Herston Quarter

Herston Quarter redevelopmentศูนย์สุขภาพที่ได้มาตรฐานระดับโลกถือเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของบริสเบนเกิดการสร้างงานถึง700 ตำแหน่ง

Brisbane Showground

Brisbane Showground regeneration การพัฒนาที่ดินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศออสเตรเลีย โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐ เพื่อพัฒนาศูนย์ประชุม, ศูนย์นิทรรศการสำหรับจัดกิจกรรมระดับโลกทำให้การสร้างงานมากกว่า 2,000 ตำแหน่ง

Cross river rail

Brisbane Metro การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่มีความถี่สูงซึ่งจะช่วยลดเวลาในการเดินทางของรถบัสกลางย่านธุรกิจ(CBD)และปรับปรุงบริการไปยังชานเมืองคาดว่าจะสร้างงานได้ถึง 7,000 ตำแหน่ง

การพัฒนาทั้งหลายดังกล่าวข้างต้น จะช่วยส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจของบริสเบน และจะเป็นอานิสงค์ให้แก่โครงการที่ศุภาลัย ทำการลงทุนอยู่แล้วทางตะวันตกของบริสเบน และโครงการที่ศุภาลัย กำลังจะทำการลงทุนทางทิศเหนือของบริสเบนด้วย

การลงทุนของศุภาลัยในออสเตรเลีย ประสบความสำเร็จทุกโครงการ ก็ด้วยการศึกษาปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดดังเช่นที่ได้นำเสนอมาข้างต้น