บริษัท ดีท็อกซ์ (ประเทศไทย)​ จำกัด ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “บริษัทธรรมาภิบาลดีเด่นระดับประเทศ”​ ปี​ 2562

0
758

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 – บริษัท ดีท็อกซ์ (ประเทศไทย)​ จำกัด​ ขึ้นรับรางวัลเชิดชูเกียรติ “บริษัทธรรมาภิบาลระดับประดับประเทศ” ปี 2562 โดย ดร.​ณสพน​ โพธิ์วิจิตร​ ประธานกรรมการ บริษัทดีท็อกซ์ (ประเทศไทย)​ จำกัด​ และ ประธานกรรมการ บริษัท ซีซีไอ อินเตอร์เนชั้นแนล จำกัด เป็นผู้รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติในการจัดงานครั้งนี้ ณ ​ห้องจัดงานธรรมาภิบาลธุรกิจ วันที่ 24/7/2562 ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ อาคารสำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย์ ชั้น 4 (อาคารริมน้ำ) ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก