บริษัทกลางฯ ร่วมรณรงค์ “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้”

0
1226

  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนางสาวธารินี ปานเขียว ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ร่วมกิจกรรม “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้”

ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อร่วมกันรณรงค์สร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมให้ผู้ขับขี่หยุดรถให้คนข้ามตรงทางม้าลาย และเป็นการสร้างการรับรู้ให้ผู้ขับขี่ตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการขับรถที่ไม่มีวินัย ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่หยุดให้คนข้ามบนทางม้าลาย ณ บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภา ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร