บริษัทกลางฯ ถวายตู้พระไตรปิฎกและเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี

0
535

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดย นายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมถวายพระไตรปิฎกพร้อมตู้จัดเก็บ และถวาย เทียนพรรษา ประจำปี 2561 ให้กับวัดบุปผาราม จังหวัดตราด เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีของบริษัท และเพื่อสร้างภูมิปัญญาและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทย เนื่องจากวัดเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่จริยธรรมและคุณงามความดีของสังคม