“น้ำแร่ เอม สตาร์” ร่วมสนับสนุนโครงการ Open House 2019

0
1355

“น้ำแร่ เอม สตาร์” ร่วมสนับสนุนโครงการ Open House 2019 ของนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2562 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริเวณ Park@Siam สยามสแควร์ กรุงเทพ เมื่อเร็วๆ นี้