นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส อิงค์ ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง เสริมศักยภาพการเติบโตของธุรกิจ

0
550

K.Melisa K2

บริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส อิงค์ ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง มีผลตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไป โดย ดร. ภคพรรณ ลีวุฒินันท์ รองประธาน นู สกิน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธาน นู สกิน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดูแลรับผิดชอบการดำเนินธุรกิจของ นู สกิน ใน 9 ประเทศ โดยมีความรับผิดชอบหลักในการสร้างเติบโตและขยายความสำเร็จของธุรกิจครอบคลุมทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ยังได้แต่งตั้ง นางเมลิซ่า ทันโทโกะ คีอาโน่ ประธาน นู สกิน เอเชียแปซิฟิก ให้ดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายสนับสนุนด้านกลยุทธ์และปฏิบัติการระดับนานาชาติ ของ ศูนย์ปฏิบัติการ NSE Asia Products (NSEAP) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการจัดการระบบการดำเนินธุรกิจหลัก ตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ เพื่อให้ใกล้ชิดกับตลาดสำคัญๆ ที่ นู สกิน ให้บริการทั่วโลก โดย เมลิซ่า ได้รับบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาและเป็นผู้นำทีมในสิงคโปร์ ทั้งการกำหนดทิศทางและเป้าหมายของธุรกิจ ตลอดจนผู้นำด้านกลยุทธ์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและสนับสนุนภารกิจหลักด้านการจัดการธุรกิจในส่วนต่างๆในกับบริษัทในเครือของ NSEAP ทั่วโลก นอกจากนี้ศูนย์ปฏิบัติการดังกล่าวยังถือได้ว่าเป็นศูนย์ดิจิตอลที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของ นู สกิน