“นู สกิน” รับรางวัลยอดเยี่ยมAMCHAM CSR Excellence ต่อเนื่อง 3 ปี

0
564

เมื่อเร็วๆ นี้ นางวิภาดา  ตั้งปกรณ์ (กลาง) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัดเข้ารับรางวัล “องค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2561” (AMCHAM CSR Excellence Recognition Award 2018) ระดับSilverจากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM) โดยมี มร.ปีเตอร์ เฮย์มอนด์ (ขวา) อุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต สหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทยให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ 3 ต่อเนื่องกันที่ นู สกิน ได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศนี้ในฐานะเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนภายใต้โครงการพลังแห่งความดี “4Lives a Day Campaign”ที่ นู สกิน ร่วมมือกับมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก โรงพยาบาลราชวิถีณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ