นู สกิน บริจาคเครื่องช่วยหายใจความถี่สูง (HFV) ช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โรงพยาบาลราชวิถี

0
218

เมื่อเร็วๆ นี้  นางวิภาดา ตั้งปกรณ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้แทนจำหน่าย  มอบเงินจำนวน 1,432,000 บาท  ภายใต้โครงการพลังแห่งความดี Force for Good  ให้กับมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจความถี่สูง High Frequency Ventilator (HFV) นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โดยมี พญ.กัญญลักษณ์ วิเทศสนธิ กุมารแพทย์โรคหัวใจ มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก โรงพยาบาลราชวิถี เป็นตัวแทนรับมอบ ณ นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) สำนักงานใหญ่