“นู สกิน” คว้ารางวัลเกียรติยศ “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2562”

0
864

เมื่อเร็วๆ นี้ นางวิภาดา  ตั้งปกรณ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เข้ารับรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” (BEST PRACTICE AWARDS 2019) ประเภทองค์กร สาขาบริหารธุรกิจและทำคุณประโยชน์ต่อสังคม  จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ที่จัดขึ้นโดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย  โดยมี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส  ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล  รางวัลแห่งเกียรติยศนี้ถือเป็นการตอกย้ำการเป็นองค์กรพลังแห่งความดี ตามปณิธานของ นู สกิน ที่ประกอบธุรกิจเพื่อประโยชน์ต่อสังคม มีคุณธรรมจริยธรรมและสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม และประเทศชาติ  ณ หอประชุมกองทัพอากาศ