นำสินนำสุขเพื่อน้องสุขภาพดี

0
784

     

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมเสริมสร้างสุขอนามัยและโภชนาการที่ดีของนักเรียน มอบชุดรับประทานอาหารเพื่อใช้เป็นภาชนะประจำตัวให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนผิงแดดให้ได้รับความปลอดภัยจากโรคติดต่อทางภาชนะใส่อาหารทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นร่วมกับโครงการพี่เพื่อน้องจากผองเพื่อนชาวประกันและมวลมิตรธุรกิจเพื่อสังคม ปีที่ 15ณ โรงเรียนวัดดอนผิงแดดตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรีเมื่อเร็วๆ นี้