นกแอร์มุ่งมั่นสร้างรอยยิ้ม ตอบแทนสังคม กับโครงการ NOK Happy Feet พร้อมร่วมแบ่งปันความสุขคืนแก่ชุมชน

0
1302

     

     

นกแอร์ ในฐานะ “สายการบินของคนไทย” เล็งเห็นถึงการตอบแทนสังคมซึ่งถือเป็นหัวใจหลักอย่างหนึ่งที่นกแอร์ได้ให้ความสำคัญและไม่เคยมองข้าม การสร้างรอยยิ้ม เพราะนั้นคือหัวใจของการบริการ และรอยยิ้มสามารถเกิดขึ้นได้ทุกแห่งหน นกแอร์จึงได้เชิญชวนพนักงานได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปันสิ่งของเครื่องใช้ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้ “นกแบ่งปัน” ที่นกแอร์ยังคงสานต่อในปี 2561 นั่นคือ “NOK Happy Feet” ซึ่งเป็นโครงการที่นกแอร์ได้เล็งเห็นว่ามีคนจำนวนไม่น้อยในถิ่นทุรกันดารที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอก ทำให้ไม่สามารถหาสิ่งของอุปโภค บริโภคได้ตามความต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน นกแอร์จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุน อาหาร สิ่งของ ที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีพ และที่สำคัญที่สุดคือรองเท้า เพื่อให้ทุกก้าวของการเดินนั้น เป็นก้าวเดินแห่งความสุข ซึ่งเป็นที่มาของชื่อโครงการ “NOK Happy Feet”

สำหรับโครงการ “NOK Happy Feet” นั้นได้ดำเนินมาเป็นระยะเวลาแล้วกว่า 3 ปีแล้ว ซึ่งล่าสุดทางนกแอร์ได้เดินทางไปมอบความช่วยเหลือ ณ. ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้นำรองเท้ากว่า 1,300 คู่ รวมไปถึงสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องอุปโภค บริโภคต่างๆ ไปช่วยสนันสนุนก้าวเดินแห่งความสุข ให้แก่ชุมชนไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง

ทั้งนี้นกแอร์ยังมีกิจกรรมตอบแทนสังคมอีกมากมาย ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดโครงการต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ www.nokair.com และสามารถติดต่อร่วมสนับสนุนกับโครงการต่างๆของนกแอร์ได้ที่ แผนกภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร อีเมล์ CSR@nokair.com หรือ โทร 02-627-2000