ธ.ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ต่อยอดโครงการพ่อค้าแม่ค้าพากเพียรสู่ Season 2 สู่ยุคสังคมไร้เงินสด

0
1010

 ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)เดินหน้าโครงการฝึกอบรม“พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัยซีซั่น 2”มุ่งให้ความรู้ด้านการทำธุรกรรมการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ค้ารายย่อยรับมือกับโลกอนาคตที่จะก้าวเข้าสู่ยุคสังคมไร้เงินสดเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากโครงการในซีซั่น 1 ซึ่งจัดอบรมด้านการเงินให้แก่ผู้ค้ารายย่อยครบทุกภูมิภาคในปี 2560 ถึงต้นปี 2561 ที่ผ่านมา ตามแนวคิดของสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย ที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตและการทำธุรกิจของผู้ค้ารายย่อยให้สามารถเติบโตไปด้วยกันโดยนายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานคิกออฟโครงการจัดอบรมให้กับผู้ค้าย่านรามคำแหง-บางกะปิ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบางกอก อินเตอร์เพลส

 

นายรอย ออกุสตินัส กุนารา กล่าวถึงภาพรวมของโครงการว่า “ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย เป็นธนาคารแรกที่ให้ความสำคัญกับผู้ค้ารายย่อย หรือพ่อค้าแม่ค้าในตลาด ด้วยจำนวนลูกค้าในพอร์ตสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อยเกือบแสนรายเรามั่นใจว่าเราเข้าใจความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ได้ดีที่สุด และธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะเห็นลูกค้ากลุ่มนี้มีความรู้ มีความสามารถในการแข่งขัน สามารถขยายธุรกิจให้เติบโต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมถึงปลูกฝังให้ลูกค้าเห็นความสำคัญของการศึกษาจึงเป็นที่มาของการจัดอบรมโครงการพ่อค้าแม่ค้าพากเพียร โดยมุ่งเน้นให้ลูกค้ามีความรู้พื้นฐานด้านการเงินการบัญชีการรักษาวินัยทางการเงิน เพื่อให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อของสถาบันการเงินได้ นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมา ธนาคารยังจัดการประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษาในระดับนักเรียนนักศึกษา เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้ครอบครัวของผู้ค้ารายย่อยมีทุนไว้ใช้ในการศึกษาของลูกหลานต่อไป”

“สำหรับการอบรมในโครงการพ่อค้าแม่ค้าพากเพียร ซีซั่น 2 นี้ ธนาคารต้องการให้ลูกค้าได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองในการแข่งขันให้เข้ากับโลกการเงินในอนาคตที่จะเข้าสู่ยุคสังคมไร้เงินสด ดังนั้นนอกจากให้ความรู้พื้นฐานด้านการเงินการบัญชีแล้ว ธนาคารจึงเพิ่มเนื้อหาด้านการทำธุรกรรมการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์นำมาพูดคุยด้วยภาษาและสื่อการสอนที่เข้าใจง่ายเพื่อให้ผู้ค้ารายย่อยเข้าใจและเตรียมพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับโลกการเงินที่กำลังจะเปลี่ยนไปซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ผู้ค้ารายย่อยจะต้องหันมาใช้เทคโนโลยีเหล่านี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี้ในช่วงท้ายของการอบรม ผู้ค้ารายย่อยที่เข้าร่วมอบรมจะได้พูดคุยปรึกษาปัญหาในการทำธุรกิจและการเข้าถึงสินเชื่อกับผู้บริหารระดับสูงของธนาคารอย่างใกล้ชิด เพื่อที่ธนาคารจะได้เตรียมมาตรการในการช่วยเหลือดูแลลูกค้า และปรับปรุงการให้บริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด”

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย เริ่มเปิดให้บริการสินเชื่อนาโนเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย ตั้งแต่ปลายปี 2558 ซึ่งมีจุดเด่นที่ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ต่อมาธนาคารได้ขยายบริการเป็นสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตฯ โดยสินเชื่อ   นาโนเครดิตฯ วงเงินสูงสุด 1 แสนบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 36 ต่อปี แบบลดต้นลดดอก และสินเชื่อไมโครเครดิตฯ วงเงินสูงสุด 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 28 ต่อปี แบบลดต้นลดดอก โดยลูกค้าเป้าหมายเป็นผู้ค้ารายย่อยที่มีร้านค้าหรือแผงค้าเป็นหลักแหล่งชัดเจน ปัจจุบันสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตฯ มีลูกค้าในพอร์ตทั้งสิ้น 76,070 ราย*มีสาขาให้บริการ 153 สาขา* และสำนักงานนาโนเครดิต (Kiosk) 57 แห่ง* (*ข้อมูล ณ เดือน เม.ย. 61) โดยธนาคารมีแผนขยายสาขาให้บริการสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตฯ เป็น 194 สาขา และสำนักงานนาโนเครดิตเป็น 103 แห่ง ในปี 2562