ธ.ไทยเครดิต ฯ นำโครงการพ่อค้าแม่ค้าพากเพียรSeason 2สัญจรลงใต้ ต่อยอดความรู้ด้านสังคมไร้เงินสดให้แก่ผู้ค้ารายย่อยที่ อ.หาดใหญ่

0
664

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)เดินหน้าจัดอบรมด้านการเงินการบัญชีพื้นฐาน พร้อมต่อยอดความรู้ด้านการทำธุรกรรมการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ค้ารายย่อยเตรียมตัวรับมือสังคมไร้เงินสดที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ในโครงการ “พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัยซีซั่น2”ครั้งที่ 4 ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาโดยนายนาธัส กฤตวรานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมเปิดงาน พร้อมพูดคุยให้คำปรึกษาด้านการทำธุรกิจและการเข้าถึงสินเชื่อกับผู้ค้ารายย่อยอย่างเป็นกันเองในวันที่ 10 สิงหาคม2561 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล ตึกแกรนด์บอลรูม ห้องเทพทาโร ชั้น 3

โครงการ “พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัย” เป็นโครงการฝึกอบรมด้านการเงินการบัญชีพื้นฐาน รวมถึงการรักษาวินัยทางการเงินให้แก่ผู้ค้ารายย่อย ซึ่งธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จัดขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ค้ารายย่อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบของสถาบันการเงินได้มากขึ้น ตามแนวคิดของสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย ที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตและการทำธุรกิจของผู้ค้ารายย่อยให้สามารถเติบโตไปด้วยกัน โดยโครงการในซีซั่น 1 ได้จัดอบรมทุกภูมิภาคในปี 2560 ถึงต้นปี 2561 ที่ผ่านมาส่วนในซีซั่น 2 ธนาคารได้เพิ่มเติมความรู้เรื่องการทำธุรกรรมการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ผู้ค้ารายย่อยสามารถปรับตัวให้เข้ากับโลกการเงินที่กำลังจะเปลี่ยนไป

     

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย เริ่มเปิดให้บริการสินเชื่อนาโนเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย ตั้งแต่ปลายปี 2558 ซึ่งมีจุดเด่นที่ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ต่อมาธนาคารได้ขยายบริการเป็นสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตฯ โดยสินเชื่อนาโนเครดิตฯ วงเงินสูงสุด 1 แสนบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 36 ต่อปี แบบลดต้นลดดอก และสินเชื่อไมโครเครดิตฯ วงเงินสูงสุด 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 28 ต่อปี แบบลดต้นลดดอก โดยมีลูกค้าเป้าหมายเป็นผู้ค้ารายย่อยที่มีร้านค้าหรือแผงค้าเป็นหลักแหล่งชัดเจน ปัจจุบันสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตฯ มีสาขาให้บริการ 187สาขา* และสำนักงานนาโนเครดิต (Kiosk) 82 แห่ง* (*ข้อมูล ณ เดือนก.ค. 61) โดยธนาคารมีแผนขยายสาขาให้บริการสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตฯ เป็น 195 สาขา และสำนักงานนาโนเครดิตเป็น 106 แห่ง ในปี 2561 สอบถามข้อมูลสินเชื่อเพิ่มเติม ติดต่อ Call Center โทร 02-697-5454