ธ.ไทยเครดิตฯ ปันน้ำใจแก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน ภายใต้โครงการไทยเครดิต “คิด” เพื่อสังคม

0
720

 ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ชวนพนักงานปันน้ำใจ บริจาคเงินเพื่อซื้อของใช้จำเป็น อาทิ เก้าอี้พลาสติกอเนกประสงค์ เบาะรองนอนสำหรับเด็กอนุบาล อาหารแห้งและวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารกลางวัน เครื่องเขียน มอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมจัดพนักงานจิตอาสาร่วมพัฒนาพื้นที่รอบโรงเรียน และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ภายใต้โครงการไทยเครดิต “คิด” เพื่อสังคม ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 โดยนายนาธัส กฤตวรานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นตัวแทนมอบ

 

     

โครงการไทยเครดิต “คิด” เพื่อสังคม หรือ Thai Credit Kit for Societyเป็นโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมที่ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ริเริ่มขึ้นด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นในสังคม ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการศึกษาและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ค้ารายย่อย และการสาธารณสุข กิจกรรมภายใต้โครงการไทยเครดิต “คิด”เพื่อสังคม ที่ผ่านมา ได้แก่โครงการฝึกอบรม “พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัย”กิจกรรมประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษาในโครงการ“คิดเพื่อน้อง บ่มเพาะลูกไม้ใต้ต้น” การบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ให้แก่ 4 สถาบันการแพทย์อันเนื่องในพระปรมาภิไธย การบริจาครถยนต์ให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อใช้ประโยชน์ในงานวิจัย ฯลฯ