ธ.ไทยเครดิตฯ จัดอบรมด้านการเงินผู้ค้ารายย่อยภาคใต้ โครงการ “พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร”ที่ จ.นครศรีธรรมราช

0
1125

News_Pic

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตและการทำธุรกิจของผู้ค้ารายย่อยให้สามารถเติบโตไปพร้อมกับธนาคาร โดยจัดการอบรมด้านการเงินในโครงการ “พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัย”ให้แก่พ่อค้าแม่ค้าทางภาคใต้ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อยของธนาคาร โดยได้รับความร่วมมือจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดวิทยากรมาร่วมอบรมในโครงการ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช

 1 (83)

นายนาธัส กฤตวรานนท์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อยกล่าวว่า “ธนาคารได้ดำเนินโครงการ พ่อค้าแม่ค้าพากเพียรฯจัดอบรมให้ความรู้ทางการเงินให้แก่ผู้ค้ารายย่อยมาแล้วหลายพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ซึ่งล้วนได้ผลตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมอบรมสำหรับทางภาคใต้เองก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง รวมถึงมีลูกค้านาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อยของธนาคารอยู่เป็นจำนวนมาก ธนาคารจึงได้ยกโครงการมาจัดอบรมให้แก่พ่อค้าแม่ค้าที่ จ.นครศรีธรรมราชหวังว่าการจัดอบรมในครั้งนี้จะสามารถเข้าถึงและให้ความรู้ทางการเงินแก่พ่อค้าแม่ค้าได้ไม่แพ้ครั้งที่ผ่านมา”

7 (38)

โครงการพ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัย เป็นโครงการฝึกอบรมความรู้ทางการเงินทั้งด้านการสร้างวินัยทางการเงิน การออมเงินในรูปแบบต่างๆการจัดการบัญชีเบื้องต้น และการต่อยอดทางธุรกิจ ให้กับพ่อค้าแม่ค้า และผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิต ฯ ของธนาคารในปัจจุบัน